Zilyet yardımcısı kimdir?

Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurma oluyor. Peki, zilyet yardımcısı kimdir?

 
 

Sözlük

Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen hakimiyet altında bulundurma oluyor.

Taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hakimiyeti altında bulunduran gerçek ve tüzel kişiler ise zilyet oluyor. Çoğu zaman devreye zilyet yardımcıları giriyor. Peki, zilyet yardımcılığı nedir? Zilyet yardımcısı kimdir?

Zilyet yardımcısı kimdir?

Bir eşyayı zilyetlik idaresiyle değil de, başkasına bir hizmet görmek amaçlı fiili hâkimiyetinde bulunduran kimse zilyet yardımcısı oluyor.

Hizmeti görülebilen kişi bu hallerde dolaysız zilyetliğini muhafaza ediyor. Zilyet yardımcısının eşyayı fiili hâkimiyetinde bulundurma konusunda ne ayni ne de bireysel bir hakkı vardır.

Zilyet yardımcısı eşya üstündeki fiili hâkimiyeti zilyet adına ve onun talimatına münasip olarak kullanır, eşyadan iktisadi olarak yararlanma imkânı da yoktur.

Örnek verirsek şoförün araba üstündeki zilyetliği, işçinin iş makinesi üstündeki zilyetliği gibi.

Zilyet ve zilyet yardımcısı farkları:

- Zilyet yardımcısı asıl zilyetin emir ve talimatları ile hareket eder.

- Zilyet yardımcısı eşyayı kendisi için değil mala zilyet olan kimsenin bir hizmeti için kullanır.

- Zilyet Yardımcısı ile zilyet arasındaki ilişki dıştan görünebilir olmalıdır.

- Zilyet yardımcısı eşya üstünde ayni yahut şahsi bir hakka sahip değildir.

Emlak Mimar