Yeni alınan evin kira gelir vergisi 2018

Yeni alınan evin kiraya verilmesi ve gelir elde edilmesi halinde de indirim uygulanıyor. Yeni alınan evin kira gelir vergisinde ne kadar indirim yapılır? Yeni alınan evin kira gelir vergisi 2018 ne kadar?

 
 

Sözlük

Konut kiralamalarından elde edilen gelirler için mal sahipleri vergi mükellefi oluyor. 2017'de konutta 3 bin dokuzyüz TL'nin, işyerinde ise 30 bin TL'nin üzerinde gelir elde edenler bu yıl beyanname vererek vergi ödüyor.

Beyanname sürecinde bazı masraflar gider olarak düşürülebiliyor. Yapılmış olan hesaplamalar ve istisna indiriminin akabinde mükellef çıkan rakama göre vergi de ödeyebiliyor, vergiden muaf da olabiliyor.

Yeni alınan evin kiraya verilmesi ve gelir elde edilmesi durumunda de indirim uygulanmakta. Yeni alınan evin kira gelir vergisinde ne kadar indirim yapılmaktadır? Yeni alınan evin kira gelir vergisi 2018 ne kadar?

Yeni alınan evin kira gelir vergisi 2018

Konut olarak kiraya verilmiş olan bir adet gayrimenkulün iktisap senesinden itibaren 5 sene süre ile iktisap ücretinin yüzde 5’i kira vergisinden düşürülebiliyor.

İktisap fiyatının yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, yalnızca ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmıyor. 2013 senesinden önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmuyor.

İktisap fiyatının yüzde 5’i tutarındaki indirim, yalnızca konut olarak kiraya verilmiş olan bir adet gayrimenkul için uygulanacak olup birden çok gayrimenkulden kira geliri elde edilmesi durumunda, diğer gayrimenkuller için bu indirimden yararlanılamıyor. Ek olarak işyeri olarak kiraya verilmiş olan gayrimenkuller yüzde 5’lik gider indiriminden yararlanamıyor.

Emlak Mimar