Yatırımlarına Avrupa Yakası’nda devam edecek

Asmalıpark projesiyle aldığınız ödüllerden bahseder misiniz? Alperen İnşaat olarak, sektöre vermiş olduğumuz hizmetler ve üretim kalitesi ile ilgili o...

Emlak Rehberi

Alperen İnşaat Yönetim başkanlığı Başkanı Necmettin Apaydın, Beylikdüzü’nde inşa ettikleri Asmalı Park Konakları projesini ve hedeflerini anlattı.

Asmalıpark projesiyle aldığınız ödüllerden bahseder misiniz?
Alperen İnşaat olarak, sektöre vermiş olduğumuz hizmetler ve üretim kalitesi ile ilgili olarak 2010 yılı içerisinde Avrupa Birliği Kalite ödülü ( 2010 – EUROPEAN UNION QUALITY AWARDS) ödülünü aldık. 2013 yılı içerisinde ise Amerika’da ABD Dünya Kalite ödülü ( 2013 – WORLD QUALITY AWARD – NEW YORK USA ) aldık.

İstanbul’da proje yapmakla anadolu şehirlerinde proje inşa etmeyi kıyaslar mısınız?
İstanbul piyasası ve reel müşteri yapısı ile Anadolu piyasası ve reel müşteri yapısı genel olarak birbirinden uzak bir yaklaşım sergilemektedir.Anadolu müşterisi ve İstanbul müşterisinin beklentileri,yaşam tarzları ve ekonomik durumlarına bağlı olarak üretim,satış,reklam,pazarlama sistemleri oluşturmak gerekmektedir İstanbul ve Anadolu’da inşaat projelendirme aşamasında maliyet dengeleri ve tedarik anlamında farklılıklar oluşturmaktadır.Anadolu’dan Avrupa’ya onurlu bir yürüyüş ile gelenekten geleceğe iz bırakacak projeler bırakmak üzere yoluna devam eden Alperen İnşaat başta İstanbul Avrupa yakası olmak üzere farklı projeler ile hizmetlerine devam etmeyi planlamaktadır.

Asmalıpark Konakları projenizden bahseder misiniz?
Projemiz Mayıs 2015 tarihinde teslim edilecek. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci mahallesinde 7 bin 500 metrekare alana kurulu olan Asmalı Park Konakları, 5 katlı 6 blok ve 144 daireden oluşuyor.

Projenizin prim oranlarından bahseder misiniz?
Asmalıpark Konakları projemizin satışa sunulan ilk etabında bulunan 82 dairede reel olarak gerçekleşme % 45 oranındadır.Başlangıç satış fiyatlarımız ile bu gün kullanmış olduğumuz kampanyalı liste satış fiyatlarımız arasındaki fark ise % 7 lik bir artış göstermiştir.Projeden başlangıç aşaması ve takip eden zaman dilimlerinde konut alımında bulunanların teslim tarihimiz olan Mayıs 2015 tarihi arasında yatırım mantığı ile bakıldığında karlılık oranları % 20 ile %30 sevilerinde olmasını öngörmekteyiz.

Döviz kurlarındaki artışın konut fiyatlarını etkilemesini bekliyor musunuz?
İnşaat sektörü son yılların en hareketli günlerini yaşamaktadır.FED tarafından uygulanan para politikalarındaki artışlar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm sektörleri etkilemektedir.İnşaat sektörü de bu etkilenmeden kaynaklı olarak maliyet artışları yaşamaktadır.Üretici firma olarak maliyetlerdeki artışları minimum seviyede nihai tüketiciye yansıtmanın çözüm ve yollarını araştırıp uygulamaktayız.Fakat süreç içerisinde bu artışlar ister istemez tüketiciye belirli oranda yansıyacaktır.Önümüzdeki yeni yıl içerisinde fiyatlarda belirli oranlarda artış olması muhtemel gözükmektedir.Ülkemiz içindeki diğer iç dinamiklerin iç piyasaya hangi oranlarda yansıma yapacağını belirlemek biraz zor olsa da fiyat artışları yaşanacaktır.Reel anlamda artışları belli oranlarda ve normal düzeylerde tutmak inşaat firmalarına bu süreçte belli yükleri de beraberinde getirecektir.Alperen İnşaat olarak gün bazında döviz kurlarında oluşan artışları kendi bünyemizde eritmeye çalışıyoruz,önümüzdeki günlerde iç piyasada yaşanacak ekonomik dalgalanmalara bağlı bizde fiyatlarımızda artışlar yapabiliriz.

2013 yılı hedeflediğiniz gibi miydi?
Alperen İnşaat olarak 2013 yılı bizim için altın bir yıl oldu diyebiliriz.2013 yılının başlarında yapmış olduğumuz öngörülerin % 25 üzerinde reel bir gerçekleşme ile yeni yılı karşılıyoruz.Öngörülerimizin üzerinde seyreden bu başarı firmamızı mutlu ettiği gibi firma çalışanlarımızı ve tedarikçi firmalarımızda bizler kadar mutlu etmektedir.

Sektör açısından 2013’ü değerlendirir misiniz?
Aslına bakarsanız her yıl bitiminde adettendir, geçen yılın değerlendirmesi yapılıp yeni yılla ilgili beklentiler ortaya konulmaya çalışılır.Yeni yılın beklentilerinden çok geçen yılın hatta yılların değerlendirilmesinin detaylı olarak yapılmasının çok daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz.İçinde bulunduğumuz yılı doğru değerlendirmek, geçmiş yıllara değişik açılardan bakabilmek gelecek için çok daha yararlı olacaktır.Yıl içinde faiz oranları ile döviz kurunda meydana gelen artış, KDV uygulaması ve yaşanan siyasi olaylar sektörde sıkıntılara sebep olmuştur.Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen Mütekabiliyet Yasası ve Kentsel Dönüşüm gibi olumlu düzenlemeler ile sektör canlılığını korumayı başarmıştır.2013 yılının son aylarında İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan önemli değişikliklerin inşaat sektörüne olumlu yansımalarının olacağını da düşünüyoruz.

2014 yılında şirketiniz ve sektör açısından beklentilerinizi anlatır mısınız?
İnşaat sektörü için 2014 yılına baktığımızda sadece dış kaynaklı değil, iç kaynaklı bazı risklerden dolayı sektörde büyüme rakamı tahminlerinden ziyade, istikrar vurgusu ön plana çıkıyor.Küresel krizin olumsuz etkileri, piyasaların ABD ve FED kaynaklı mesajlar ile dalgalanma olasılığı, bölge ülkelerdeki siyasal belirsizlik, ülke içinde ise yerel seçimlerden dolayı mali disiplinin sekteye uğraması ve cari açık riski ile son yaşanan siyasi krizin ne yönde piyasalara yansıma yapacağını hesaplamak biraz zor. İnşaat sektöründe büyümenin devam etmesi için ,ülke içi istikrarı korumak, kamu yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi, özel sektörün yatırıma teşvik edilmesi, uzun vadeli tasarrufları özendirecek ve bankaların reel sektöre desteğini artıracak önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bildiğiniz üzere inşaat sektörü, hep dinamik yapısıyla fırsatları da içerisinde barındırmaktadır. Sektörü 2014 senesinde bekleyen fırsatlar hiç de azımsanacak gibi gözükmüyor.Alperen İnşaat olarak 2014 senesinde da İstanbul başta olmak üzere Anadolu da devam etmekte olan projelerimizle büyümeye ve sektörel ekonominin lokomotif firmalarından biri olmayı hedefliyoruz.

Emlak Mimar