Yapı Yaklaşık maliyeti nasıl hesaplanır?

Yapı yaklaşık maliyeti, Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabul oluyor. Peki, yapı Yaklaşık maliyeti nasıl hesaplanır?

 
 

Mimarlık

Yapı takriben maliyeti, Mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı takriben alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri (Birimi Türk lirası olarak hesaplanır.) oluyor.

Yapı Takriben Maliyetinin Hesaplanması

Yapı takriben maliyetinin hesap ve uygulamasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:

a) Birim maliyetler yayımlanmamış ise, TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tespit Komisyonunca son yayımlanan fiyatlar esas alınacaktır.

b) Bir yapıdaki makine ve elektrik mühendisliği hizmetlerinin ek olarak yaptırılması durumunda, bu işlerin kapsadığı tesisat veyahut montajın ihale senesi birim ücretleri ile hesaplanan ilk keşif tutarı, YYM olarak ele alınır.

c) Yapıdaki mesleki hizmetlerin karşılıkları ile arsa, ruhsat gibi harç, resim ve harcamalar YYM‘ne katılmaz.

d) Bağış ve benzeri yollarla maliyette sağlanan indirimler, YYM‘ni etkilemez.

e) Yapının kesin maliyeti, mimarlık ve mühendislik ücretinin hesaplanmasında hiç bir biçimde dikkate alınmaz.

f) İşverenin verileri değiştirmesi ile oluşan mesleki hizmetlerin ücreti ek olarak ödenir.

g) Yapı takriben maliyetinin hesabına esas olan YYA ile yapı kesin alanı arasındaki fark, yüzde 10‘dan az ya da fazla olamaz. Aksi durumunda, asgari ücret hesabı yapı kesin alanı üstünden yapılmaktadır

Emlak Mimar