Yapı yaklaşık alanı nedir?

Yapı yaklaşık alanı yapı kesin alanının yüzde 10‘undan az veya fazla olamıyor. Birimi metrekare cinsinden hesaplanıyor. Peki, yapı yaklaşık alanı nedir?

 
 

Mimarlık

Yapı Takriben Alanı, Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yapıldığı yapının ön proje, ihtiyaç programı, tapu, çap gibi ilgili belgelerden hesaplanan takriben brüt alanı olarak tanımlanıyor.

Bu alan, yapı kesin alanının yüzde 10‘undan az veyahut fazla olamıyor. Birimi metrekare cinsinden hesaplanıyor.

Yapı takriben alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değeri ise Yapı Takriben Maliyeti oluyor.

TMMOB Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilmiş MMH karşılığı ücretlerin tesbiti, tahsili ve denetlenmesi aşağıdaki esaslar uyarınca yapılmaktadır

Proje Ücreti

Proje asgari ücretleri aşağıdaki formül ile hesaplanır.

Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x İKS x YK

YYA = Yapı takriben alanı (m2),

BM = Birim maliyet (YTL/m2),

MMHK = Mimarlık mühendislik hizmetleri katsayısı yapı takriben alanı ile yapı sınıflarına bağlı olarak hizmet sınıflarının düzenleme katsayısıdır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesindeki proje ihale dosyası katsayısına tekabül eder. Her ihtisas dalı, yapı sınıf tanımlarını kendisi tespit eder.

Emlak Mimar