Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şefleri yönetmeliğinde değişiklik

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte değiklik yapıldı. Değişiklik yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı..

 
 

Sözlük

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelikte Farklılık Yapılmasına İlişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Farklılık yönetmeliği gereğince yapı müteahhidi, yalnız yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlü olacak. Yapı müteahhidi, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlü olmayacak. Şantiye şefi de görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlü olmayacak.

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ

BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE Farklılık

YAPILMASINA İlişkin yönetmelik

MADDE 1 – 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiştir.

“(7) Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 2 –benzer Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin on birinci fıkrası yürürlülükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı zamanında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar