Yapı denetim hizmet hizmetlerine yeni düzenleme geldi

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

 
 

Sözlük

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile yapı denetim hizmet sözleşmelerine de yeni düzenleme geldi. İlgili düzenlenemeler 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile geçerli olacak.

Yasaya göre, yapı denetim hizmet sözleşmeleri, yapı sahipleri ile Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre elektronik ortamda belirlenen yapı denetim kuruluşları arasında akdedilecek.

Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir. Yapı denetim hizmet sözleşmeleri Bakanlıkça belirlenen haller dışında feshedilemeyecek.

Bu bedel, hizmet bedeline esas yapı takriben maliyetinin yüzde 1,5’i olacak.

Yapı denetimi hizmet sözleşmesini imzalayacak kuruluşların Bakanlıkça yayımlanacak usul ve esaslara göre belirlenmesine ya da atanmasına başlanacağı tarihten önce imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmeleri geçerli olup, bu işler için sözleşme hükümlerine bakılırsa işlemlere devam edilecek.

Emlak Mimar