Yabancıların taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler

Yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye'den yasal sınırlara uymak şartı ile taşınmaz mal satın alabiliyor. Peki, yabancıların taşınmaz alırken dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

 
 

Sözlük

Yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye'den yasal sınırlara uymak şartı ile taşınmaz mal satın alabiliyor. Kanunen ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, azami 30 hektar taşınmaz satın alabiliyor ve sınırlı ayni hak edinebiliyor.

Buna karşın yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölümlerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün olmuyor.

Peki, yabancıların tapu alır iken dikkatli olması gerekenler nelerdir?

- Taşınmaz üstünde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı ya da taşınmazın satışına engel bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.

- Taşınmaz edinme başvurusunun reddi durumunda, işlem yapılmış olan Tapu Müdürlüğü'nün bağlı olduğu Bölüm Müdürlüğü'ne itiraz başvurusu yapılabilmektedir

- Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi ya da firmalar ile çalışılmaması önerilmektedir

- Yabancının Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır.

- Taşınmaz edinimine ilişkin taraflar arasında bir uyuşmazlık çıkması durumunda, hal adli makamlara intikal ettirilerek Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde dava açılması gerekir

Emlak Mimar