Yılanlı Yalı

İlk sahibi Reisülküttab Mustafa olan yalı, 1989 yılında Aydın Bolak tarafından satın alındı. Fakat Bolak iflas edince Yalı için haciz işlemleri başlatıldı.

 
 

Mimarlık

Yılanlı Yalı tarihinde neler oldu?

Yılanlı Yalı; İstanbul Beşiktaş’ta yer bulur. 13.yy sonlarına doğru 1.Abdülhamit 3802 Sultan 3.Selim tarafından yapıldığı bilinir. Yalının ilk sahibi Reisülküttab Mustafa Efendi olduğu söylenir. Yalının türlü devirlerde onarıldığı tahmin edilir.

Reisülküttab Mustafa Efendi öldükten sonra varisleri yalıyı, Kepçe Nazırı Mustafa Efendiye sattı. Daha sonrasında yalı Raşit Efendi himayesine geçti. Yalı daha sonrasında 1964 senesinde çıkan bir yangında harap oldu.

Yılanlı Yalı’nın mimari özellikleri nedir?

Yılanlı Yalı sarp kayalıklar üstünde tek katlı eli böğründelerle dışarıya taşkın şekilde yapıldı. Harem ve selamlıktan meydana gelmekte olan yalının haremi birazcık daha küçük miktarda bina edildi. Geniş sofaları, Sakal-ı Şerif odası, meşkhanesi, selsebil odası ve arkasındaki hamamı ile kendine has bir görünümü vardı. Bu odalar arasındaki Sakal-ı Şerif odasının ayrı bir önemli olup, Ramazan gibi aylarda Teravih Namazı kılınırdı. Kandil ve bayramlarda da ziyaret edilirdi. Harem bölümünün 40 odadan meydana geldiği söylenirse de bu kesinlik kazanamadı.

Girişin hemen sağındaki büyük taş odada Raşit Efendi yaz mevsimindeki aylarda nerede ise bütün zamanını geçirir ve misafirlerini ağırlardı. Yalının Türk Barok mimarisinin en güzel örneklerinden nakışlı tavanı, mermer şebekeli fıskiyeli havuzu, köşelerdeki selsebiller ile Raşit Efendi’nin çok sevdiği bu odanın ayrı bir görünümü vardı. Odanın çevresi sedirler ve minderlerle kaplanmış, dolaplar onları tamamlamıştı. Yalının bugünümüze ulaşan selamlık kısmı geniş bir set üstünde olup, Prof. Dr. Y. Mimar Nevzat İlhan tarafından restore edildi. Yapının özgün mimarisi korundu. İçindeki düzenlemeler günümüzün koşullarına göre uygulandı.

Yılanlı Yalı, 1989 senesinde Aydın Bolak tarafından satın alındı. Aslına uygun biçimde restore edildi.

Yılanlı Yalı’nın fiziksel özellikleri nedir?

Cephe malzemeleri: Ahşap, taş ve sıva

Teknik Donatı: Elektrik, su, kanalizasyon ve ısıtma

Plan özellikleri: Ayrık nizam, bahçeli konumu, bodrum + zemin + 1 normal katlı betonarme. Ahşap olarak yenilenmiş yalıdır.

Emlak Mimar