Ula Evleri

Ula Evleri, Nail Çakırhan’ın kendine Akyaka’da yaptığı ev ile popüler olmuştu.Mimari özellikleri dolayısıyla dikkat çeken Ula Evleri, restore edilip, turizme açılması planlandı.

 
 

Mimarlık

Ula Evleri’nin mimari özellikleri nedir?

Ula evleri; iki odalı, sofalıdır. Muğla evlerinin yakın dönem plan tipleri arasında fark yoktur. Ula kentsel yerleşim alanı, düzlükte kurulduğu için, evlerin dört cephesi de gösterişli haldedir. Şöyle ki; Muğla evlerinin yan ve arka cephelerinde ahşap saçak yoktur. Onun yerine taş saçakçık (Gumile) vardır. Lakin Ula evlerinde dört cephede de geniş ahşap saçak bulunmaktadır. Ek olarak Ula evlerinde ocak çıkıntısı, bina tuğlayla yapıldığı için daha fazladır.

1920’li senelerden sonra yapılmış olan ada mimarisi ile geleneksel mimari karışımı gösterişli tek tek yapılar bugün belli olarak görülebilen evler durumundadır. Bunlarla beraber arada kalmış yıkılmak üzere olan, açık sofalı, kemerli, (Muğla evlerindekinin aynısı) iki katlı evler az da olsa görülür

Ula Evleri çoğu zaman tek katlı yapılardır. Ek olarak bu evlerin muhakkak bahçeleri vardır. tek katlı evler, tam cephe açık sofalı, yerden elli santim veyahut bir metre yükseklikte ki su basman üstünde oturan iki odalı plan tipleridir.

Ula Evleri - emlakmimar.com

Ula Evleri’ne ne yapılacak?

Ula Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Ula Evleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

İlçemiz eski Osmanlı evlerinin yoğun olduğu dar sokaklar, dışa kapalı cepheler, bahçeli evler ve sivil mimari yapıları ile isminden söz ettiriyor. Son zamanlarda tarihi evlerin restorasyonu yapılarak turizme kazandırılmaya çalışılıyor. İnşallah yakın bir gelecekte Ula evlerinin restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması da tamamlanarak kültür turizminden hak ettiğimiz payı alacağız.

Ula Belediye Başkanı Nadi Şenkal ise Ula Evleri’nden bahsetti:

Ula evlerinin cephesi bahçeye açılıyor. Bahçelerde yer almakta olan çiçek duvarı 60 cm yüksekliğindedir. Su tulumbası ve havuzla birleştirilir. Bu, yaşam alanıyla bahçeyi biri birinden ayırır. Bu alanların tamamı yüksek duvarlarla çevrilidir. Kimse kimsenin bahçesini görmez. Böylelikle insanlar ailesiyle rahat bir şekilde yaşayabilmektedir.

Şenkal sözlerine şu şekilde devam etti:

Hiçbir evin ahşap işlemesi biri birine benzemez. Ula'nın ustaları yalnızca o eve münhasır, kendilerine özel motifler ve ahşap tavanlar üretir. Ustalar bir sanatçı gibi o an içerisinden geldiğini ahşaba yansıtır. 1980'li yılların başında Akyaka beldesi turizme açılmadan Nail Çakırhan, Ula evlerini Akyaka'ya taşıyarak geleneğin yaşatılmasına öncülük etti. Ula evlerinin tüm özelliklerini Akyaka'daki evlerde görmek mümkün. Akyaka'nın bugüne ulaşmasında ve sakin şehir unvanını almasında Ula evleri mimarisinin büyük katkısı vardır.

Bölgemiz bir turizm merkezi olsa da farklı destinasyon olarak kültür turizmine açmak ve ziyaretçilere tarihi Ula evlerini tanıtmak istiyoruz. Tarihi yapıları satın alıp yaşatmak isteyenlere kapımız daima açık. Belediye olarak envaiçeşit kolaylığı sağlamaya hazırız. Bugün türkiyede Safranbolu'da başlayıp türlü bölümlerde devam etmekte olan sivil mimarlık örneklerinin turizme kazandırılması örnekleri var. Ahşap ve taş yapı örneklerinin en eskisi orada. Biz sahip olduğumuz değerleri harekete geçirerek kültür turizmini bölgemize kazandırmak istiyoruz.

Ula Evleri - emlakmimar.com

Nail Çakırhan’ın Ula Evleri’ne etkisi ne oldu?

Ula doğumlu olan Nail Çakırhan Akyaka’da kendisine Ula tarzı bir ev yaptırdı. Ula evlerinin geleneksel mimarisine kendi yorumunu, kendi zevkini de katarak bina edilen bu ev, Ağa Han mimarlık ödülünü aldı.

Çakırhan’ın çalışması sonucu dikkatler Ula Evleri’nin mimarisine yoğunlaştı ve böylelikle Ula Evleri restore edildi. Çokca evin Ula Ev mimarisi ile tasarlandığı Akyaka’da, evlerin turizme açılma çalışmaları devam etmektedir.

Emlak Mimar