Tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?

Bir gayrimenkulün mevcut durumunun değişmesi halinde, tapuda da bu değişiklik yapılabiliyor. Peki, tapuda cins değişikliği nasıl yapılır?

 
 

Sözlük

Bir gayrimenkulün var olan durumunun değişmesi durumunda, tapuda da bu farklılık yapılabilmektedir. Mesela bir arsa üstünde bina inşa edilmesi durumunda 3802 binanın yıkılarak arsa olması halinde tapuda cins değişikliği yapılabilmektedir

Bu işlem Yapısız iken yapılı yahut yapılı iken yapısız hale; Bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; Arsa yahut arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için yapılabilmekte. Peki, tapuda cins değişikliği nasıl yapılmaktadır

Tapuda cins değişikliği için; gayrimenkulün tapu senedi, gayrimenkulün maliki veyahut temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı vr gayrimenkulün sahibinin yahut hissedarlarının bir adet vesikalık fotoğrafı isteniyor.

Ek olarak yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin evrakı veyahut işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı alınıyor.

Cins değişikliği masrafları 2016

Gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üstünden on binde 5 oranında harç tahsil edilmektedir. Ek olarak, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret de tahsil edilebiliyor.

2016 döner sermaye bedelleri:

2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 235,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 332,50 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL

2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içerisinde ya da dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmetin ücreti aynen uygulanmaktadır

2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve henüz imar uygulaması

yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar

parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

2.2.1.8 Tarımsal amacı ile konutların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmetin ücreti 924,25 TL

2.2.1.9 Benzer yapı üstünde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL

2.2.1.10 Birden çok yapı var ise her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL

2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde meskenlerin bir bölümü için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde yalnızca cins değişikliği talebinde bulunulan meskenlerin arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

2.2.1.12 Parsel üstünde birden çok bina var ise, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmetin ücreti 60,50 TL

2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde benzer parsel üstünden farklı dönemlerde ilave yapılmış olan meskenlerin cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılmış olan her bir bina için 2.2.1.10 esnasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmetin ücreti tahsil edilir.

2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL

Emlak Mimar