Su yalıtımı nedir?

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği ile su yalıtımı yapılması zorunlu oldu. Peki, su yalıtımı nedir?

 
 

Sözlük

Su yalıtımı, yapıların maruz kalabileceği suyun bir düzlemden diğerine geçişini engellemek veyahut yönlendirmek için alınan önlemler oluyor.

Binada temelden çatıya kadar bütün yapı elemanlarının maruz kalacağı su etkisi ve su etki sınıfına göre yapının korunması için tahliye ya da drenaj sistemini de içerebilecek yöntemler bütünü ise su yalıtımı sistemi olarak karşımıza çıkıyor.

Su yalıtımının nasıl yapılmış olması gerektiği hakkında esaslar Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği bünyesinde yer almakta. Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Binanın inşa edildiği zeminin özellikleri, iklim ve ortam şartları, yapının çeşidi, kullanım gayesi, yeraltı su seviyesi ve benzeri parametreler dikkate alınmak suretiyle; yapı elemanlarına suyun muhtelif yollarla nüfuz etmesini engellemek amaçlı gerçekleştirilecek olan su yalıtımı tasarım ve uygulamalarında bu Yönetmelikte öngörülen esaslar geçerlidir.

Bu Yönetmelikte tanımlanmamış olan ve açıklık gerekli olan hususlar hakkında, Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise, Avrupa Standartları esas alınır. Türk ya da Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilmektedir

Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan denetim elemanları, yapı değerlendirme ve işletme yetkilileri görevli, yetkili ve sorumludur.

Emlak Mimar