Stabilize Yol nedir?

Sıkıştırılmış toprak yola denir. Kötü ve çabuk bozulan bir yol çeşididir. Ama hiç yol yokluğundan iyidir.

 
 

Sözlük

Stabilize yol ne demektir?

Stabilize yol; kum, çakıl yahut mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılmış olan, silindirle sıkıştırılan yoldur.

Stabilizasyonun gayesi ilk planda zeminin direncini arttırmaktır. Bu da zeminin kesme direncinin her iki elemanının, Kohezyon ( C ), sürtünme elemanlarının yükseltilmesiyle olur.

Stabilize yol nasıl yapılır?

1.Öncelikle beton hazırlanır.

2.Zemin hazırlığı yapılmaktadır

3.Kalıp ve bordür taşı uygun halde ayarlanır.

4.Demir kullanımı uygun halde hazırlanmalıdır.

5.Tüm bu işlemler gerçekleştikten sonra betonlama yapılmaktadır

6.son olarak ise yüzey düzleme işlemine geçilir.

Stabilize yol maliyeti nasıl hesaplanır?

Stabilize yolun maliyeti, yolun haline, iş makinelerine, malzemeye göre değişiklik göstermektedir. Kimi şehirde metreküp fiyatı 10 TL iken kimi şehirde 30 TL’dir. İş makinası kirası ise çok farklıdır. Büyük şehirlerde averaj saat başı fiyatı 50 TL’dir.

Orman yollarında uygulanan stabilizasyon metotları şunlardır:

1. Mekanik stabilizasyon

2. Kireçle stabilizasyon

3. Çimento ile stabilizasyon

4. Bitümlü maddelerle stabilizasyon.

Kullanılacak metodun tespit edilmesinde şu hususlar dikkate alınır:

- Taşıyıcı tabaka olarak zemin

- Yapı malzemesi olarak zemin

- Stabilizasyon maddesinin etki hali

- Stabilize edilecek tabakanın yeri ve fonksiyonu

Stabilize yol bakımı nasıl olur?

1.Yağmur mevsiminden sonra yüzeysel suların ve trafiğin etkisi ile oluşan izler greyderlerle tesviye edilerek yol yüzeyine parabol halinde ve iki tarafına doğru %3-5 eğimde bombe verilmelidir.

2. Yol yüzeyinde önemli bozulmalar ve geniş çapta ayrışma olan yerler kazılarak ve tekrar tesviye edilerek onarılabilir.

3. Gerektiği hallerde stabilizenin yamanmasında, kaplamanın yapımındaki benzer malzeme kullanılmalı, gereken ide su ilave edildikten sonra tokmaklanarak sıkıştırılmalıdır.

4. Yol yüzeyi mümkün olduğu kadar düzgün ve sıkıştırılmış olmalı yol yüzeyinde gevşek malzeme bulunmamalıdır.

Emlak Mimar