Sit alanı tescil kararı nasıl verilir?

Bir alanın sit alanı olduğu kararı nasıl alınır? Bir diğer ifade ile sit alanı tescil kararı nasıl verilir? İşte yanıtı..

 
 

Sözlük

Sit alanları, Tarih öncesinden bugünümüze kadar gelen türlü medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, iktisadi, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunmuş olduğu sosyal yaşama konu olmuş veyahut önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gereken alanlar oluyor.

Peki, bir alanın sit alanı olduğu kararı nasıl alınır? Diğer ifade ile sit alanı tescil kararı nasıl verilir?

Sit alanı tescil kararı

Taşınmaz kültür varlıklarından ve sitlerden Bakanlıkça tespiti yapılanlar koruma bölüm kurullarınca değerlendirilerek tescil olunur.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde yahut denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait taşınmaz kültür varlıkları, gerçek ve tüzel insanların mülkiyetinde bulunan cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, sebil, mevlevihane, çeşme ve benzeri korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve envanterlenmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır ve tespiti yapılmış olan taşınmaz kültür varlıkları koruma bölüm kurullarınca değerlendirilerek tescil olunur.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce tespiti yapılıp, koruma bölüm kurullarınca değerlendirilerek tescil olunan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Bakanlık uzmanları tarafından tespiti yapılmış olan Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veyahut denetiminde bulunan korunması gereken taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili kültür varlıklarını koruma bölüm kurulunca tescile yönelik değerlendirme yapılmadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınır.

Tek yapılara ilişkin tescil kararı alınırken Koruma Yüksek Kurulu kararlarına münasip olarak taşınmaz kültür varlığının yapı grubu ve korunma alanı belirlenir.

Emlak Mimar