Sakarya'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa

Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğü, Salihiye Mahallesi'ndeki 62 bin 158 metrekare büyüklükteki bahçeyi satıyor..

 
 

Emlak Haberleri

Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğü tarafından Salihiye Mahallesi'nde yer almakta olan 62 bin 158 metrekare büyüklükteki bahçe imarlı arsa ihale ile satılmakta. İhale 8 Ocak 2018 tarihinde yapılacak.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Sakarya İli Akyazı Malmüdürlüğünden:

Sakarya'da 3.7 milyon TL'ye satılık arsa! - emlakmimar.com

Yukarıda niteliği ihale gün ve saati belirtilmiş taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Akyazı Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından satış ihalesi yapılacaktır.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin, geçici teminat makbuzu ya da mektubunu (Mevduat yahut katılım bankalarından alınacak teyit yazısı ile beraber süresiz teminat mektupları), ikametgah senedi, tebligat için Türkiye'de adres göstermektedir belgeyi, gerçek insanların TC. Kimlik numarasını göstermektedir nüfus cüzdanı örneği, tüzel kimselerin ise vergi kimlik numarasını, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıdaki bölümde belirtilmiş olan şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunmuş olduğu yer Mahkemesinden veyahut siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayii Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapılmış olduğu sene içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kimselerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını göstermektedir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ya da vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, belirtilmiş belgelerden ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak yahut teklifte bulunacak insanların tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri şarttır.

Ek olarak, ortak katılım durumunda aralarında düzenleyecekleri Ortak Girişim Beyannamesini, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır.

Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde bedava olarak Akyazı Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilmektedir

İhale saatine kadar komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla düzenlenecek teklifler iadeli-taahhütlü bir mektupla gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Bu ihaleye ilişkin bilgiler; www.sakaryadefterdarligi.gov.tr; Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir.

Tel: 0 (264) 418 14 85

İlan olunur.

Emlak Mimar