Sömel nedir?

Temel duvarları yada kolonlar altına, yükü daha geniş bir alana yaymak için konulan malzeme.

 
 

Sözlük

Sömel nedir?

Sömeller gelişi güzel boyutlandırılmamalıdır. Sömellerde bina yüküne ve zemin haline göre olabilecek gerilmeler dikkate alınır.

Çoğunlukla sömel temellerde sömel hatılı olarak 3802 temel kolonları altına veyahut temel zemini üstüne yapılmaktadır. Temellerde sömeller kare veyahut dikdörtgen olarak inşa edilir. Ayrı ayrı çalışmalarından ötürü kaymalarını önlemek için bağ kirişiyle bağlanır.

Tekil 3802 birleşik sömelin dar kenarının uzunluğu, asgari 100 cm olmalıdır. Bina yükleri temel tabanına taş sömellerde 600 lik betonarme sömellerde ise 450 lik bir açıyla yayılır.

Birkaç tekil sömel birlikte ve birden çok kolon yükünü taşıyacak halde “Kombine Sömel” ya da “Birleşik Sömel” olarak da tertiplenebilmektedir.

Sömel hesaplaması nasıl yapılır?

Sömel - emlakmimar.com

Tekil Sömel nedir?

Genel olarak betonarmeden yapılmış olan tekil sömeller; kare 3802 dikdörtgen olarak tertip edilirler. Ayrı ayrı çalışmalarından ötürü, kaymalarını önlemek üzere 30x30, 50x50 cm gibi en kesitlerdeki bağ kirişleriyle birbirlerine bağlanırlar.

Sömel çeşitleri nelerdir?

Yapıldıkları yerin konumuna göre isim alırlar. Bunlar: Duvar altı sömel, tekil sömel kalıbı, devamlı temel kalıbıdır.

Duvar altı sömel kalıbı nedir?

Duvar altına yapılacak sömeller bilhassa dikdörtgen kesitlidirler. Bu tarz sömellerde kalıp, yalnız yan yüzlere yapılmaktadır. Kanatların açılmaması için yanlardan kazık çakılıp üstten gergi latası veyahut telle gerdirilir.

Tekil sömel kalıbı nedir?

Tekil sömellerin yalnız yan yüzleri ile üst bölümünün (kürsü) çevresine yapılmış olan kalıptır. Tekil temeller arasına bağlantı kirişleri yapıldığı zaman bu kirişlerin yan kanatlarına da kalıp yapmak gerekmektedir. Meyilli kısımlar için kalıba gerek yoktur. Mala ile meyil (eğim) verilir. Üst kısmın betonu alt kısmın betonu dökülüp bir nebze sertleştikten sonra dökülür.

Emlak Mimar