Restitüsyon

Zamanla yok olmuş ya da büyük bir kısmı yıkılmış olan tarihi yapıları, maket üzerinde canlandırma işlemine restitüsyon denir.

 
 

Mimarlık

Restitüsyon nedir?

Zaman geçtikçe yok olmuş 3802 değişime uğramış, yıkılmış yapıları maket üstünde canlandırma işlemine restitüsyon denir.


Restitüsyon nasıl yapılır?

Yok olmuş 3802 büyük hasar görmüş yapılar hakkında tarihi durumları, arşiv kayıtları, yapı üstündeki izler, yapı hakkında çizimler, fotoğraf ve belgelerden yararlanılarak maketi çıkarılır.

Restitüsyon - emlakmimar.com

Restitüsyon neden yapılır?

Yapının özgün durumunu açıklamak için yapılmaktadır. Tarihini öğrenmek ve kalıntıları daha iyi kavrayabilmek için uygulanan işlemdir. Yapıların yıkılmış, hasar görmüş bölümlerinin içi doldurularak eski durumuna getirmek mümkündür lakin özgün durumunu oluşturacak veriler tamamlanmamış ise projeye devam edilmemelidir.

Restitüsyon yaparken nelerden faydalanılır?

Yapının üstünde yer almakta olan izlerden yararlanılır. Korunmuş kısımlarından yapı hakkında bilgilere ulaşılır 3802 benzer yapılarla benzeşen noktaları bulunmaktadır

Restitüsyon raporu ne demek?

Restitüsyon raporu; ilgili yapının geçirmiş olduğu değişiklikleri siyah-beyaz 3802 renkli anlatımlı grafikler ile gösteren bir belgedir. Yapının geçirmiş olduğu her zamanda eklentileri, yok olan özellikleri bu raporda yer bulur. Eski fotoğraflar, kaynaklar, yazınsal yahut sözlü olarak raporda yer bulur.

Restitüsyon - emlakmimar.com

Restitüsyon proje çizimi ölçekleri nasıldır?

a) Kat Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

b) Çatı Planları (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

c) Cepheler (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

d) Asgari iki kesit (1/50 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

e) Detaylar (1/10, 1/5, 1/1 ölçeğinde hazırlanacaktır.)

Restitüsyon raporu nasıldır?

Restitüsyon raporuna misal verecek olur isek;

Yapıya sonrasında eklenen kısım dışında mekan kurgusu genelde korunacaktır. Eklenen özensiz kısımlar yapıda bulunmayan ıslak mekan ve mutfak gibi hacimleri kapsamaktadır. İhtiyaç nedeniyle bu mekanlar tekrar kurgulanmıştır. Gerek fonksiyon nedeniyle gerekse yapıyı deforme etmemek için ıslak mekan tekrar bahçede yapılmış olması önerilen modern ekte tasarlanmıştır. Gerek bahçe kullanımını engellememesi gerekse hacimsel olarak yapıyla yarışmaması için tek katlı bir yapı önerilir. Mutfak ise üst katta yapı içerisinde kurgulanmıştır. Ekin sonrasında yapıldığının belli etmek amaçlı binaya zıt olarak sade ve modern görünüm kazandıracak malzemeler tercih edilmiştir. Binanın alçıpan duvarlardan oluşması, pencere ve kapının alüminyum yapılmış olması önerilir. Bina 2-10 ahşapla kaplanacaktır. Terasın korkulukları için krom 3802 benzer malzeme önerilmiştir. Bahçe tesviye edilerek çim kaplanacaktır. Yapıda ise restitüsyona münasip olarak düzeltmeler yapılacaktır. Z10 kodlu mekan kot yükselerek holle bağlantısı sağlanacak biçimde revize edilecektir. Bu mekana pencereler açılacaktır. Yapıdaki bütün kapı, pencere, kepenk detayları restitüsyonda belirtildiği gibi tek tip uygulanarak tamamlamaları yapılacaktır. Merpen hole açılacak, yandaki duvarlar yıkılacaktır. Alt ve üst katta şu an bulunmayan pencereler çizime münasip yapılacaktır. Tuvalete bakan pencereye kepenk uygulanmayacaktır. Cumba çizimler baz alınmak suretiyle imal edilecektir. Yapıda elektrik ve tesisat işlemleri sıva altı olabilecek biçimde çizimde belirtilmiş yerlere münasip yapılacaktır. Yapıda iklimlendirme klima ile sağlanacaktır. Klima dış üniteleri yapıya zarar vermemesi için ek bina terasında konumlanacaktır.

Emlak Mimar