Resmi vasiyetname şartları

Vasiyetname sözlü olarak yapılabildiği gibi resmi olarak da yapılabiliyor. Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenleniyor. Peki, resmi vasiyetname şartları nelerdir?

 
 

Sözlük

Vasiyetname sözlü olarak yapılabildiği gibi resmi olarak da yapılabilmekte. Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenleniyor.

Resmî memur, sulh hâkimi, noter veyahut kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabiliyor. Resmi vasiyetname şartları nelerdir?

Resmi vasiyetname şartları:

Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üstüne memur, vasiyetnameyi yazar veyahut yazdırır ve okuması için mirasbırakana vermektedir

Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar.

Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra mirasbırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa beyan eder.

Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde yapıldığını ve mirasbırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak ya da yazdırarak altını imzalarlar.

Vasiyetname içeriğinin tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir.

Mirasbırakan vasiyetnameyi bizzat okuyamaz yahut imzalayamazsa, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üstüne mirasbırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder.

Bu halde tanıklar, hem mirasbırakanın beyanının kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından mirasbırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak yahut yazdırarak altını imzalarlar.

Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okur yazar olmayanlar, mirasbırakanın eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kimselerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur yahut tanık olarak katılamazlar.

Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kimselerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür.

Emlak Mimar