Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyatlar 2017

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları açıklandı..

 
 

Sözlük

1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla uygulanmak üzere proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyat artış oranları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ bünyesinde yer aldı.

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PROJE VE KONTROLLÜK İŞLERİNDE UYGULANACAK FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları

MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının tüm ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas sene zamanı (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu sene zamanı) ile uygulama senesi sezonuna ait miktarları arasındaki artış oranları 1/7/2017 tarihi itibarıyla, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;

Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyatlar 2017! - emlakmimar.com

Proje ve kontrollük işlerinde uygulanacak fiyatlar 2017! - emlakmimar.com

olarak tespit edilmiştir.

1980 – 2000 yılları fiyat artış oranları

MADDE 2 – (1) 1980 – 2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin birinci fıkrasında yer almakta olan tabloda 2013 yılının 2. dönemine karşılık gelen katsayı (1,329) ile çarpılması suretiyle bulunmaktadır

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3 – (1) 16/2/2017 tarihli ve 29981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlülükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı zamanında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar