Pencere

Pencere, mekanın ışıklandırılması, havalandırılması için duvar ya da sert bölmelere açılan yapılardır.

 
 

Mimarlık

Pencere nedir, özellikleri nelerdir?

Pencere, yapılarda aydınlatmayı sağlamaktadır. Benzer zamanda havalandırma işlevi gören pencereler, duvarlarda bırakılan açıklıklardır. Çerçeve kullanılarak sabit tutulurlar. Çerçeve içlerine cam yerleştirilir. Açılır kapanır kapakları vardır. Mimarinin önemli yapılarından olan pencereler, dini yapılarda sürekli kullanılmaktadır. Gotik mimaride, pencere süslemeleri için vitray uygulamalarına sıkça rastlanır.

Tren, otobüs, minibüs, uçak gibi bütün ulaşım araçlarında da pencere yapılarına yer verilmiştir.

Pencere - emlakmimar.com

Safranbolu pencere örneği

Safranbolu evlerinin mimarisinde pencerenin yeri nedir?

Safranbolu evlerinde pencereler kafeslidir. Böylece evde yaşayan kadınları yabancı erkekler görmemiş olur. Evlerin çıkma pencereleri mimariyi tek düzelikten kurtaran yapılardır. Evlerin pencereleri dar ve uzundur. Ahşap kanatlı pencerelerde de ahşap kanatlar yer bulur.

Pencerelerin 3 çeşidi vardır. Bunlar:

1. Ahşap doğramalar; ısı yalıtımı pek güzel değildir. Soğuk ve sıcakta hemen deforme olabildikleri için devamlı bakıma ihtiyaç duyar.

2. Metal doğramalar ise kendi aralarında 2’ye ayrılır.

- Demir doğramalar; hızlı korozyona uğramakta ve oksitlenmektedir. Isı iletkenliği yüksektir. Çok ağır malzemelerden yapılmış olup, soğuk ve sıcakta genleşerek çalışırlar.

- Alüminyum doğramalar; demirde olduğu gibi ısı iletkenleri yüksektir. Terleme yaparlar. Isı yalıtımlı alüminyum pencereler vardır fakat ekonomik olmadığı için tercih edilmemektedir.

3. PVC doğramalar; son dönemlerde kullanılan yapı malzemesidir. Uzun ömürlü ve ekonomiktir. Boya bakımı gerektirmeyen PVC doğramalar, kir tutmaz, şişme yapmaz, özel bakım gerektirmez.

Pencere - emlakmimar.com

Osmanlı pencere örneği

Osmanlı Evleri’nde pencere nasıl kullanıldı?

Osmanlı Evleri çoğu zaman avluya sahip olan yapılardır. Cadde ve sokağa bakan evlerin duvarlarında pencere yoktur ve bu duvarlar hayli yüksektir. Evdeki kişilerin mahremiyetini sağlamak açısından Osmanlı zamanında yapılmış olan evler bu şekildedir. Genel olarak alt katta yer almakta olan odaların penceresi olmaz bu da güvenlik açısındandır. Üst katta ise cumbalı pencereler yer bulur. Dışarıdan içeriyi göstermeyecek kafesler yapılmaktadır. Bu evlerde çoğu zaman pencere kenarlarına sedir yerleştirilir. Ahşap süslemelerle işlenen pencereler, ev halkının sokak ile bağlantısını kurduğu yapılardır.

Kütahya sivil mimarisinde pencere nasıl kullanılmıştır?

Kütahya’da konak tarzı evlerinde, yazlık ve kışlık bölgeler ayrılmıştır. Bu evler kuzey tarafına bakan duvarlar daha kalın olmuştur. Bu duvarlarda ise küçük pencereler bulunur. İki üç katlı evlerin giriş katlarında ambar, depo, kiler, samanlık ve ahır yer alır. Asma katlarda alçak tavanlar bulunmaktadır. En üst katlarında yüksek tavanlar ve pencereleri ahşap motifleri ile birbiriyle uyumlu halde dizayn edilmiştir. Pencere camları yağlıboya ile şekillendirilmiştir. Genel olarak bu pencereler dışardan görülmeyecek biçimde panjurlarla kapatılmıştır. İki kanatlı olan pencerelerin çoğu ahşaptır. Kütahya evlerinde pencereler basık kemerli, dışarıya taşkın, iki renkli taşlarla daha belirginleştirilmiştir.

Çift açılan pencere sistemi nedir?

Çift açılan pencere sistemi, pencere yapısının her iki türlü kullanılmasıdır. Bunlar, bildiğimiz sıradan açılan pencere kanadı ve yukardan aşağıya doğru 75 derecede açılan pencere kanadıdır. Çift açılan pencere sisteminin avantajları çocuklu ailelerde çocuklar için güvenli bir ortam hazırlar. Tümüyle açılmadığı için çocukların pencereden aşağı düşmesini engeller. Ek olarak yazın, alt kattaki dairelere hırsız girişini engeller. Hırsızlar 75 derecelik açı ile açılan pencereden içeri giremeyecekleri için evde güvenlik ortamı oluşturmaktadır. Tül, perde gibi sistemlere zarar vermeyen çift açılımlı pencere sistemleri şu biçimde kullanılmaktadır: Pencere kolu aşağı bakarken bu pencere kapalır. Paralel bir biçimde açtığımızda pencere normal biçimi ile açılır. Pencere kolunu yukarı dik pozisyona getirildiğinde açılır pencere sisteminde kullanılabilmektedir

Pencere - emlakmimar.com

PVC pencere sistemi örneği

PVC pencere sistemi seçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

PVC pencere sistemi kullanmadan önce dikkatli olunacak başlıca noktalar; nasıl bir ortamda kullanılacağı ve kullanacak kimselerin pencereden beklediği özelliklerdir. Kullanım fonksiyonlarına göre pencereler 5 cm ile 7,5 cm aralığında değişen genişliklere sahiptir. Geniş bir manzaraya hakim olmak isteyen kullanıcılar için büyük kanatlı, dar pencere sistemi kullanmak isteyenler için ise küçük kanatlar önerilmektedir

Emlak Mimar