Otopark yönetmeliğinde değişiklik 2018

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, her daireye bir otopark zorunluluğu getiren yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi ertelendi..

 
 

Sözlük

Otopark Yönetmeliğinde Farklılık Yapılmasına İlişkin yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile her daireye bir otopark zorunluluğu getiren yeni otopark yönetmeliğinin yürürlük tarihi ertelendi. Yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor olan yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmelik bünyesinde ek olarak okulların bahçesine ve zemin altına otopark yapılmasının da önü açıldı.

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

OTOPARK YÖNETMELİĞİNDE Farklılık YAPILMASINA İlişkin yönetmelik

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer almakta olan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 2 –benzer Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer almakta olan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı zamanında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak Mimar