Muvazaa nedir?

Muvazaalı olduğu tespit edilen satışlar iptal ediliyor. Muvazaa nedir? Muvazaalı satış nasıl olur?

 
 

Sözlük

Muvazaa, gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kimseleri aldatmak için göstermelik olarak yapılmış olan işlem olarak tanımlanıyor.

Borçlu bir kimsenin sahip olduğu evin borcundan ötürü satılmaması için, para ödemesi ilgili olmamak ile beraber evi tapuda bir başka kimseye satmış gibi göstermesi muvazaa kapsamına giriyor.

Buna karşın muvazaalı olduğu tespit edilen satışlar iptal edilmekte. Yargıtay’ın 16.06.2010 tarih ve E. 2010/1-275; K. 2010/327 sayılı kararı bünyesinde; muvazaalı sözleşmenin hükümsüz olduğu görüşü şu biçimde;

Muvazaalı satış iptali..

Bir kimsenin; mirasını miras hakkından yoksun etmek amacı ile, gerçekte bağışlamak istediği, tapu sicilinde kayıtlı taşınmaz malı hakkında tapu sicil memuru önünde iradesini satış doğrultusunda açıklanmış olduğunun gerçekleşmiş bulunması durumunda, saklı pay sahibi olsun veyahut olmasın miras hakkı çiğnenen bütün mirasçıların, görünürdeki satış sözleşmesinin BK’nun 18. Maddesine dayanarak muvazaalı olduğunu ve gizli bağış sözleşmesinin de şekil koşullarından yoksun bulunduğunu ileri sürerek dava açabilirler ve bu dava hakkının geçerli sözleşmeler için malum olan Medeni Kanunun 507 ve 603. Maddelerinin sağladığı haklara etkili olmaz. Dava için muvazaalı satışın iptali davası dilekçesi ile başvuru yapılmaktadır

Emlak Mimar