Mukarnas nedir?

Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi yapmak için birbiri üzerine oturan taş ya da tuğladan yapılmış bindirmelik.

Mimarlık

İslam sanatında mimari yapılarda görülebilen geometrik bir bezeme türüdür. İslam bezeme anlayışında mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda gizlenmiştir. Evrensel birlik ve denge düşüncesi çokgen ve çok köşeli yıldızlarla somutlaştırılmıştır. Anadolu Türk Sanatı'nda 12. asrın başlarında bezemede tek anlatım aracı çokgen ve çok köşeli yıldızlar olmuştur. Yüzeysel bezemede geometrik tasarım birikimi prizmatik öğelere dönüştürülmüş, prizmatik öğelerin yan yana ve üst üste gelerek geliştirdikleri bu bezeme türüne mukarnas bezeme adı verilmiştir.

Mukarnas nedir? - emlakmimar.com

Mukarnes yazıldığı da olur.

1. anlamı

İslam sanatında mimari yapılarda görülebilen geometrik bir bezeme türüdür. İslam bezeme anlayışında mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda gizlenmiştir. Evrensel birlik ve denge düşüncesi çokgen ve çok köşeli yıldızlarla somutlaştırılmıştır.

Anadolu Türk Sanatı'nda 12. asrın başlarında bezemede tek anlatım aracı çokgen ve çok köşeli yıldızlar olmuştur. Yüzeysel bezemede geometrik tasarım birikimi prizmatik öğelere dönüştürülmüş, prizmatik öğelerin yan yana ve üst üste gelerek geliştirdikleri bu bezeme türüne mukarnas bezeme adı verilmiştir.

2. anlamı

Kelimenin mimarideki bir başka anlamı da şöyledir:

Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi yapmak için birbiri üstüne oturan taş 3802 tuğladan yapılmış bindirmelik.

Mukarnas nedir? - emlakmimar.com

Sarkitli olanlarina istalaktit denilir.

Bir başka tanımı:

Kademeli olarak tasmalar yapacak şekilde, asirtmali olarak yanyana ve üst üste gelen üç boyutlu görünüm veren bir geçis ve dolgu ögesi. Petek görüntü ile yarim kubbelerin içini dolgulayan Islam sanati ögesi.

Merpen şeklinde çıkıntıları olan kubbe.

Yakut Türkçesinde çıkıntı, burun anlamında kullanılmaktadır

Mukarnasın çeşitli bölümlerine asaba, pah, badem, peş, kanat, yırtmaç, diş, püskül gibi adlar da verilmiştir.

İngilizce metinlerde şöyle yazılır: Muqarnas.

Çapraz bulmacalarda ise şu soruyla karşımıza çıkar:

Bir yüzeyden dışarıya taşan başka bir yüzeye geçmek ve ona destek görevi yapmak için birbiri üstüne oturan taş 3802 tuğladan yapılmış bindirmelik.

Emlak Mimar