Mesleki yeterlilik belgesi ne zamana kadar uzatıldı?

Mesleki yeterlilik belgesinin 40 meslek için 25 Mayıs 2016 tarihine kadar alınması gerekiyordu. Ancak alınan karar ile bu süre uzatıldı. Peki, mesleki yeterlilik belgesi ne zamana kadar uzatıldı?

 
 

Mimarlık

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğ ile 40 mesleğe mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirildi. Tebliğ gereğince 25 Mayıs 2016 tarihine değin bu belgeye sahip olmayanlar çalışamayacaktı. Lakin alınan bu karar ile belge alma süresi uzatıldı. Peki, mesleki yeterlilik belgesi ne zamana kadar uzatıldı?

Mesleki yeterlilik belgesi alma süresi 1 Ocak 2017 tarihine uzatıldı. 40 meslekten 17'si inşaat mesleği olarak belirlendi.

Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren yahut işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Tl idari para cezası veriliyor.

Bu Tebliğ hükümlerine bakılırsa verilen idari para cezaları tebligattan başlayarak bir ay içerisinde ödeniyor.

Emlak Mimar