Mal değişim sözleşmesi nedir?

Mal değişim sözleşmesi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Peki, mal değişim sözleşmesi nedir?

 
 

Sözlük

Mal değişim sözleşmesi imzalayan tarafların hak ve sorumlulukları Borçlar Yasası dahilinde açıklanıyor.

Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir ya da birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir ya da birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.

Tabi olduğu hükümler

Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de uygulanmaktadır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey yönünden satıcı, kendisine verilmesi üstlenilen şey açısından alıcı durumundadır.

Zapttan ve ayıptan sorumluluk

Satış sözleşmesinin zapttan ve ayıptan sorumluluğa ilişkin hükümleri münasip düştüğü miktarda, mal değişim sözleşmesine de uygulanmaktadır

Emlak Mimar