Konut devlet katkısı şartları 2016

Devlet, ilk defa konut almak için hesap açarak para biriktiren kimselere belli koşullarda ve belli şartlarda yardım ediyor. Peki, konut devlet katkısı şartları nelerdir?

Sözlük

Devlet, ilk kez konut almak için hesap açarak para biriktiren kimselere belli koşullarda ve belli koşullarda yardım ediyor. Bu yardım şartları ise, Konut hesabı ve devlet katkısına ilişkin yönetmelik ile belirleniyor.

Konut hesabı ve devlet katkısına ilişkin yönetmelik, 26 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Fakat yönetmelik esasları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Peki, konut devlet katkısı şartları nelerdir? Konut devlet katkısı kimlere, hangi evleri için, ne kadar ve nasıl verilir?

Konut kredisi katkısı şartları 2016:

- Konut devlet katkısı, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten defaten karşılanır ve hak sahibine konut hesabının bulunmuş olduğu banka ile ödenir.

- Devlet katkısı, katılımcı tarafından konut hesabına yapılmış olan düzenli ödeme sürelerine göre aşağıdaki biçimde hesaplanır.

a) Devlet katkısı, düzenli ödeme zamanı 36 ile 47 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'idir. Lakin ödenecek tutar 13 bin TL'yi geçemez.

b) Devlet katkısı, düzenli ödeme zamanı 48 ile 59 ay olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 18'idir. Fakat, ödenecek tutar 14 bin TL'yi geçemez.

c) Devlet katkısı, düzenli ödeme zamanı altmış ay ve üstü olanlar için, konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Lakin, ödenecek tutar 15 bin TL'yi geçemez.

- Katılımcının devlet katkısına hak kazanabilmesi için;

a) Türk vatandaşı olması,

b) 7/4/2015 tarihi itibariyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,

c) Konut edinim tarihine dek asgari üç sene süresince konut hesabına düzenli ödeme yapmış olması,

ç) Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 7/4/2015 tarihi itibarıyla başka bir konut edinmemiş olması,

d) Konut edinim tarihini müteahip altı ay içinde gerekli evraklar ile konut hesabının bulundurduğu bankaya başvurması, gerekmektedir

- Devre mülklere devlet katkısı ödemesi yapılmaz.

- Katılımcının eşinden ve birinci derece kan hısımlarından satın aldığı konutlara Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.

Emlak Mimar