Kira gelir vergisinden kimler muaftır?

2016 yılının Mart ayında ödenmesi gereken vergiler arasında kira gelir vergisi de yer alıyor. Peki, kira gelir vergisinden kimler muaftır?

 
 

Sözlük

2016 yılının Mart ayında ödenmesi gerekli olan vergiler arasında kira gelir vergisi de yer almakta. Kira gelir vergisinin mükellefi taşınmaz malını kiraya verenler oluyor.

Lakin her taşınmaz malını kiraya veren kimse, vergi mükellefi olmuyor. Kimi gelir sahipleri vergi ödemelerinden muaf oluyor. Peki, kira gelir vergisinden kimler muaftır?

Kira gelir vergisi mükellefi olup olmadığının tespiti, istisna sınırlarına bakarak yapılabilmekte. İstisna sınırı konutta 3 bin altıyüz lira, işyerinde ise 29 bin lira olarak belirlendi.

Mükellef olup olmadığına karar veremeyen kimseler kira gelir vergisi sistemindeki kira beyan testini çözebiliyor.

Kira gelir vergisi beyana dayalı vergi olup, 25 Mart'a kadar beyannamelerin verilmesi ve 31 Mart'a kadar ilk vade ödemelerinin yapılmış olması gerekiyor. İkinci taksitler ise Hazirandan sonraki ilk ayda ödeniyor.

Kira gelir vergisini beyan eden mükellefler, seçecekleri gider yöntemine göre vergiden bazı indirimler yaparak, borcunu sıfıra bile indirebiliyor.

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı biçimde tespit edilebilmektedir: Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç) ile Gerçek Gider Yöntemi.

Bu gider yöntemlerinden biri seçilerek, vergi borcunda indirim yapılabildiği gibi vergi sıfıra da düşürülebiliyor. Bu zaman zarfında gerçek ve gider yöntemi hakkında kuralların bilinmesi yararlı oluyor.

Götürü ya da gerçek gider yönteminin tercihi, taşınmaz mülklerin hepsi için yapılıyor. Bunlardan bir bölümü için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemiyor.

Emlak Mimar