Kira gelir vergisi ödeyecek miyim?

"Kira gelir vergisi ödeyecek miyim?" diye soran kimseler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kira beyan testi" çözebiliyor..

Sözlük

Kira geliri olan kimseler, gelirin elde edildiği seneyi takip eden senede vergi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisi Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksit durumunda ödeniyor.

Kira gelir vergisi için her yıl konut ve işyerlerinde değişik miktarlarda olmak üzere istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın altındaki gelirler için kira gelir vergisi ödenmiyor.

2016 senesi muafiyet sınırı konutlar için; 3 bin altıyüz lira

2016 senesi muafiyet sınırı işyerleri için; 29 bin lira.

Ek olarak, kira gelirinden bazı giderlerin de indirilmesi halinde, vergi ödemelerinden yine muaf olunabiliyor. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki değişik biçimde tespit edilebiliyor. Bu giderler seçilerek vergi tutarı düşürülebildiği gibi, hiç vergi ödenmeye de biliyor.

- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)

- Gerçek Gider Yöntemi

Götürü ya da gerçek gider yönteminin tercihi, taşınmaz mülklerin tamamı için yapılmaktadır. Bunlardan bir bölümü için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki sene geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

"Kira gelir vergisi ödeyecek miyim?" diye soran kimseler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kira beyan testi" çözebiliyor.

Bu testteki sorulara "Evet" 3802 "Hayır" biçiminde yanıt verilerek kişinin beyan verip vermeyeceği ortaya çıkıyor.

Emlak Mimar