Kira beyannamesi vermeli miyim testi 2018

Geçtiğimiz sene kira geliri elde edip de beyanname verme konusunda kararsızlık yaşayan kimseler kira beyannamesi vermeli miyim testi ile beyannamenin gerekli olup olmadığını görebiliyor..

Sözlük

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kira beyannamesi vermeli miyim testi" ile kira geliri elde eden kimseler beyanname vermelerine gerek olup olmadığını görebiliyor. (https://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/beyannameVermeliMiyim.html)

Elde ettiğiniz kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak beyanname vermeniz gerekip gerekmediğini gelir elde ettiğiniz takvim yılını seçip ilgili alanlara gelir tutarını yazarak öğrenebilirsiniz.

Diğer yandan Gelir Vergisi Kanununun 85. maddesinin 2. fıkrası gereğince tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile senelik beyanname vermek zorundadırlar.

ikibin onyedi senesi için konut geliri istisna tutarı 3 bin dokuzyüz Lira olarak belirlenmiş olup, bu tutarın üzerinde elde edilen kira gelirleri için beyanname verilmesi gerekiyor.

Hangi gider yöntemi seçilmeli?

Kira gelir vergisinde götürü ve gerçek gider yöntemi olmak üzere 2 gider yöntemi bulunmakta

Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.

Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi halinde, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilmiş giderler indirilebilir. Lakin, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılmış olan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu evrakların 5 sene süresince saklanması gerekir

Emlak Mimar