Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması

Kentsel dönüşüm ve imar barışı hakkında güzel bir kitap...

 
 

Blog

Bu eserde, Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması konusu ele alınmıştır. Kitap, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu eserde, konu hakkında detaylı açıklamalara, sıkça sorulan soru ve cevaplarına, uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerilerine, uygulamaya dair dilekçe örneklerine, imar affı ile açıklamalara yer verilmiştir.

İçtihat ağırlı bir çalışmadır. Bu çerçevede konu hakkında Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararlar taranarak emsal nitelikte olanlar kitaba alınmıştır.

Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması İçerik Başlıkları

  • Konuların Detaylı Açıklaması
  • Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
  • Uygulamadaki Sorunlar ve Çözümleri
  • Uygulamaya Dair Dilekçe ve Yazışmalar
  • Son İmar Affına Dair Açıklamalar
  • Yargı Kararları

Kentsel Dönüşüm Rehberi ve İmar Barışı Uygulaması

Açıklamalı – İçtihatlı – Soru Cevaplı

Yazarlar: Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi

Eylül 2018 / 1. Baskı / 1295 Syf. / Ciltli

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Emlak Mimar