Kentsel dönüşüm kira yardımı koşulları 2016

Kentsel dönüşümde yapılan başvurulardan aranan koşullara uygun kimselere kira yardımı başlatılıyor. İşte kentsel dönüşüm kira yardımı koşulları 2016..

Sözlük

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 senesinde uygulanacak kentsel dönüşüm kira değerleri açıklandı. Buna göre azami kira yardımı 795,00 TL oldu. Bu yardım bedeli, İstanbul, İzmir ve Ankara'daki riskli binası yıkılan kimselere ödeniyor.

495,00 TL ise en düşük kentsel dönüşüm kira bedeli olup, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis şehirlerinde ödeniyor.

Kentsel dönüşümden kira yardımı almak isteyen kimselerin başvuruda bulunmaları gerekiyor. Yapılmış olan başvurulardan aranan şartlara münasip kimselere kira yardımı başlatılıyor. Kira yardımı 18 ay süresince veriliyor.

Kentsel dönüşüm kira yardımı şartları 2016

- 6306 nolu Yasa bünyesinde riskli yapı maliklerine her sene alınacak Bakan Olur’una göre yalnızca ikamet ettikleri bir bağımsız kısım için 18 ay kira yardımı yapılacaktır.

- Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranmakta olup, malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahiplerinden yalnızca bu şartı sağlayanlara ödeme yapılacaktır.

- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından benzer kişiye hem kira yardımı aynı zamanda faiz desteği ödemesi yapılmayacaktır. Dolaylı olarak hak sahibinin kira yardımına başvurması halinde faiz destekli krediye başvuramayacağı hususuna dikkat edilmesi gerekir. Başvuru dilekçesinde yer almakta olan hususlar ek olarak hak sahibine anlatılacaktır.

- Bağımsız kısım numarası (konut/işyeri - iç kapı numarası) önemli olup; A, B, C vb gibi blok numaraları var olan ise bu belirtilmeli ve sisteme ayrıntılı olarak girilmelidir.

- Kat mülkiyeti ve kat irtifakı bulunan tapularda bağımsız kısım numarası bulunmasına karşın arsa paylı tapularda bağımsız parça bulunmamaktadır. Şu nedenle bağımsız parça tespitinde belediyelerden alınacak emlak vergi beyannamesi ve faturalar üstünde bağımsız parça numaralarının gösterilmiş olması gerekir. Belediyelerden alınan emlak beyanlarının onaylı, ilgili bağımsız bölümün ve bağımsız kısım hissesinin açık bir biçimde yazılmış olması gerekir. Bağımsız bölümün fatura-emlak vergi

beyannamesiyle tespit edilemediği köy tüzel kişiliklerine sahip yerleşim yerlerinde İl Müdürlüğünün riskli yapıyı yerinde incelemesi nihayetinde ekli tutanak düzenlenecek ve buna göre işlem yapılacaktır. Bağımsız parça hiçbir halde tespit edilemiyorsa kira yardımı başvurusu kabul edilmeyecektir.

- Binanın riskli olduğu kesinleştikten sonra bağımsız bölümün satıldığı hallerde, yeni malik kira yardımına başvuramaz.

- Vekâletname ile yapılmış olan başvurularda vekâletin 6306 nolu Kanun çerçevesinde düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilmelidir. Başvuru yapmak için Vekaletnamede “6306 nolu Yasa bünyesinde kira yardımı başvurusu yapmaya” hem başvuru aynı zamanda kira yardımı almak için ise “6306 nolu Yasa bünyesinde kira yardımı başvurusu yapmaya ve kira bedellerini almaya” yetkilidir ibaresi yer almalıdır. Hak sahibinin vekâlet vermesi durumunda vekâletin noterden onaylı aslının ve vekilin kimlik fotokopisinin alınması gerekir

- Bağımsız bölümün hisseli olduğu başvurularda, her hak sahibi için ayrı ayrı başvuru dilekçe alınacaktır. Kira yardımı başvuru dilekçesinde adres, hak sahibinin adı ve soyadı, başvuru sahibine ait banka hesap numarası, iletişim bilgileri ve imza hususlarına dikkat edilecektir. Vekalet ile başvuru durumunda vekilin ismi soyismi ve imzasının eksiksiz olmasına dikkat edilecektir.

- Hesap numarasının hak sahibine ait olup olmadığını kontrol amacı ile başvuru sahibinden vadesiz, TL hesap cüzdanı fotokopisi istenmelidir. İsmi soyismi ve TC Kimlik numarası, banka hesap numarası ile örtüşmüyorsa kira yardımının havalesi gerçekleşmeyecektir.

- T.C. Ziraat bankası A.Ş. ile protokol imzalanmış olup, kira yardımı ödemeleri sadecebu banka ile yapılacaktır. Ziraat Bankası hesabı olmayan hak sahiplerine ödeme yapılamayacaktır.

- Düzenlenen emlak vergisi beyanname çeşidi bina için olmalı, ilgili bağımsız parça ve hissesi açıkça gösterilmelidir. Arsa emlak vergisi beyannamesi muhakkak kabul edilmeyecektir.

- Hak sahibinin vefatı durumunda, kira yardımı ödemesi durdurulacaktır. Kalan kira yardımı taksitlerinin varislere ödenmesine devam edilebilmesi için Mirasçılık Belgesi istenmelidir. Varisler sisteme yeni hak sahipleri olarak girilecek ve aylık kira yardımı tutarları hisseleri oranında belirlenecektir.

- Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilmiş bağımsız kısım sayısı ile başvuru belgelerindeki bağımsız parça sayısı (konut/işyeri iç kapı numarası) karşılaştırılmalıdır.

Riskli Yapı Tespit Raporunda belirtilmiş bağımsız parça sayısı ile ödeme yapılmış olan bağımsız kısım sayısı biri birine eşit olmalıdır. Tersi halde; İl Müdürlüğünce Riskli Yapı Tespit Raporunu düzenleyen lisanslı kuruluşa durumu bildirilecek ve şüpheli durumun ortadan kaldırılmasından sonra başvuru tekrar değerlendirilecektir. (örnek verirsek; riskli yapı tespit raporunda 7 adet bağımsız parça olduğu yazılı iken başvurularda 8 numaralı daire var ise, başvuru kabul edilmeyecek rapordaki bilgiler ile başvuru sırasında sunulan evrakların uyumlu olması sağlanacaktır.)

Emlak Mimar