Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı, 30 Eylül'de yapılan yönetmelik değişikliği ile sözleşmeleri olan hak sahipleri için ruhsat alamamış olsalar da kalıcı oldu..

 
 

Sözlük

Kentsel dönüşüm projelerindeki yüzde 25 ek inşaat hakkı, Yeni İmar Yönetmeliği'nin uygulanmaya başlandığı tarih olan 1 Ekim'de sona erecekti. Bu tarihe kadar kadar ruhsatını alamayanın hakları kaybolacaktı.

Lakin 30 Eylül'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikte birtakım düzenlemeler yaptı.

Böylelikle kentsel dönüşüm projelerine sağlanan yüzde 25 ek inşaat hakkı, 3’te 2 oranında noter onaylı sözleşme yapanlar için hale geldi.

Kentsel dönüşüm ek emsal artışı 2017 yönetmelik maddesi:

Benzer Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli yapı tespiti yapılmış 3802 riskli alan kapsamına alınmış olup, maliklerin asgari üçte ikisi ile noter onaylı kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi durumunda 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

“(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat alınmış olup, inşaatı devam etmekte olan yapılara ilişkin ruhsat süresi içinde yapılmış olan tadilat ruhsatı başvuruları; talep edilmesi durumunda ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.”

Emlak Mimar