Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi nasıl olur?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahipleri ile müteahhit arasında imzalanıyor. Peki, sözleşme nasıl feshedilir? İşte kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi..

 
 

Sözlük

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi arsa sahipleri ile müteahhit arasında imzalanıyor. Bu sözleşme arsa üstünde yapılacak inşaata ve tarafların haklarına dair esasları kapsıyor.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için şekil şartına uygun biçimde imzalanması gerekiyor. Bu nedenden dolayı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri noterde düzenleniyor.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, elinde arsa nitelikli gayrimenkulü olan kişinin, arsa üstünde bina inşa edilmesi karşılığında, arsasının belli paylarının mülkiyetini, arsa sahibi ve müteahhidin (veyahut yüklenici) karşılıklı anlaşmalarına göre, binanın belirlenen bağımsız bölümlerinin teslimi karşılığında, müteahhide devretmeyi taahhüt etmesiyle oluşan ve tarafları biri birine karşı sorumlu ve borçlu kılan bir sözleşme olarak ifade edilmekte

Sözleşme imzalandıktan sonra yapılmış olan iş, ara sıra sözleşme esaslarına münasip olmayabiliyor. Bu gibi hallerde iş sahibi sözleşmeyi feshetmek isteyebiliyor. Peki, sözleşme nasıl feshedilir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi:

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi için dava açılabiliyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi feshi görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleri oluyor. Arsa sahibi fesih gerekçesini belirttiği bir dilekçe ile bu mahkemeye müracaat edebiliyor.

Dava, -Gecikme Sebebiyle Fesih, İnşaatın “ciddi miktarda” Kusurlu ve Sözleşmeye aykırı Yapılmış olması Nedeni ile Sözleşmenin Feshi, Takriben Bedelin Aşılması gibi sebeplerle açılabiliyor.

Emlak Mimar