Kamu konutlarının kira bedelleri belli oldu

Maliye Bakanlığı’nın Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2017 yılı aylık kira bedellerini içeren Milli Emlak Genel Tebliği Resmi...

 
 

Emlak Rehberi

Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının ikibin onyedi senesi aylık kira değerleri belli oldu. Buna göre, 15 Ocak’tan başlayarak yurt içerisinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda aylık metrekare başına 1,82 lira, kalorifersiz konutlarda 2,84 lira, kaloriferli konutlarda 3,73 lira kira bedeli alınacak.

Maliye Bakanlığı’nın Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2017 yılı aylık kira bedellerini içeren Milli Emlak Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre, yurt içinde kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda aylık metrekare başına 1,82 lira, kalorifersiz konutlarda 2,84 lira, kaloriferli konutlarda 3,73 lira kira bedeli alınacak. Kira bedellerine ek olarak, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan aylık metrekare başına 0,44 lira alınacak.
Elektrik ve su bedellerinin tespitinde, kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas alınacak . Bununla birlikte elektrik sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0,83 lira, su sayacının ayrılamaması halinde metrekare başına 0,72 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılamaması halinde 1,54 lira, konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında kaynaklardan karşılanıyor olması halinde ise 0,39 lira ilave kira bedeli tahsil edilecek.
Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar
Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 1,49 lira yakıt bedeli tahsil edilecek. Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli alabilecek.
Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek her bir metrekare başına 0,17 lira tahsil edilecek.
İHA

Emlak Mimar