Kadastro harçları 2018 ne kadar?

29 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre kadastro harçları 2018 ne kadar oldu?

Sözlük

ikibin onsekiz senesinde yapılacak kadastro ve tapulama işlemlerinden alınacak harçlar belli oldu. 2018 senesi kadastro harçları Harçlar Kanunu Genel Tebliği bünyesinde yer aldı.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği, 29 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.Peki, kadastro harçları 2018 ne kadar oldu?

2018 kadastro harçları tebliğ bünyesinde şu biçimde sıralanıyor:

Kadastro ve tapulama işlemleri nihayetinde tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üstünden

a) Tapuda murisi yahut kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında yahut tapulanmasında binde 6,83

b) Tapuda murisi yahut kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması yahut tapulanmasında binde 11,38

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması yahut tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan binde 9,10

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması yahut tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan binde 13,66

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (20,30 TL)'den aşağı olamaz.)

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların asgari miktarı (20,30 TL)'dir.

Emlak Mimar