Kök tapu nedir?

Halk arasında “tapu senedi” olarak da nitelendirilen bu belge daimi ve müstakil haklar için de düzenlenebiliyor. Peki, kök tapu nedir?

 
 

Sözlük

Tapu; Arazinin belli bir parçasının ya da üstüne inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, tersi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge olarak karşımıza çıkıyor.

Halk içerisinde “tapu senedi” olarak da nitelendirilen bu belge daimi ve müstakil haklar için de düzenlenebiliyor.

Kimi gayrimenkul tapuları "Kök tapu" olarak nitelendiriliyor. Peki, kök tapu nedir? Kök tapunun geçerliliği nedir?

Bu tapular Cumhuriyet öncesi kayıtlara giden tapulamaya esas olan tapu ve temessük kayıtları olarak karşımıza çıkıyor.

Kök tapu; Bir tapu kaydının esas itibarı ile kaynaklandığı ilk tapu kaydı oluyor. Bu tapulara Osmanlı tapusu da deniyor.

Kök tapuları hakkında bilgilere ulaşmak için Osmanlı arşivleri ve Tapu Mürürlükleri ile iletişime geçilebiliyor.

Emlak Mimar