İzale-i şuyu dava dilekçesi örneği

Hisseli taşınmaza sahip olan kimseler yasal olarak taşınmazın paylar oranında paylaştırılmasını talep edebiliyor. Peki, izale-i şuyu dava dilekçesi nasıl yazılır?

 
 

Sözlük

Hisseli taşınmaza sahip olan kimseler yasal olarak taşınmazın paylar oranında paylaştırılmasını talep edebiliyor. Bu talep Sulh Hukuk Mahkemesine bir dilekçe ile yapılabilmekte

Taşınmazda hissedarların mallarının aynen pay edilmesi 3802 mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları ölçüsünde paylaştırılması için açılan dava izale-i şuyu davası oluyor. Peki, izale-i şuyu dava dilekçesi nasıl yazılır?

İzale-i şuyu davası dilekçesi örneği:

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR : 1-

2-

3-

KONU : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim davalılarla beraber paydaş oldukları dava konusu 198 Ada, 29 parsel üstüne iki katlı yazlık bir ev yapmıştır. Taşınmazın üstünde ek olarak portakal ve üzüm bahçeleri bulunmakta, müvekkilin bina inşa ettiği alan ve diğer kısımlar paydaşlar arasında fiilen bölünmüş gibi kullanılır. Taşınmaz senelerdir bütün paydaşlarca problemsiz bir biçimde kullanılmakta iken evin yapımı tamamlanınca diğer paydaşlar kullanım konusunda sorunlar çıkarmaya başlamış, paydaşlığın devamı müvekkil açısından çekilmez hale gelmiştir.

2- Taşınmazın taraflar arasında rızaen paylaşımı binanın değerinin ödenmek istenmemesi sebebi ile mümkün olmamıştır. Oysa taşınmaz üstündeki betonarme bina toptan müvekkilimin bireysel malvarlığından yapılmış olan harcamalar ve bireysel emeğiyle inşa edilmiş bulunur

3- Taşınmazın mümkün ise aynen taksimini, olmazsa muhdesatın bedeli müvekkile bırakılmak şartıyla satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 1086 S. K. m. 569 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan sebeplerle taşınmaz maldaki paydaşlığın ilk başta aynen taksim, mümkün olmadığı durumda bina değeri müvekkile bırakılmak şartıyla satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten saygıyla arz ve talep ederim. .../.../...

Davacı Vekili

Av

Emlak Mimar