İskan raporu nedir?

Ruhsatı alınmış binalar için İmar Müdürlüğü'nden alınan belgedir. Yapı hakkında tüm bilgiler bu raporda belirtilir.

Sözlük

İskan Raporu ne demektir?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine münasip olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız kısımların cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren ve Belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince düzenlenen bir belgedir.

İskan raporu - emlakmimar.com

İskan Raporu alır iken dikkatli olunması gerekenler

İskan Raporu Almanın Koşulları Nelerdir?

İskan raporu almak için inşaat sahibi, müteahhidi yahut yetkilisi bir dilekçe ile Belediyeye başvurmalıdır. Başvuruyu alan Yapı Kullanma İzni teknik elemanları binanın ruhsat ve eklerine münasip olarak yapılıp yapılmadığını yerinde kontrol ederek saptar. Binanın bir teknik eksikliği yoksa mal sahibi yahut müteahhidinden yapıyla ilgili olarak MESKİ, TEDAŞ, TÜRK Telekominikasyon A.Ş., Sivil Savunma Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü gibi kuruluşlardan su, elektirik, telefon, sığınak, yangın, asansör tesisatları hakkında teknik raporlarla, yapının fenni sorumlusundan yapının kontrolü altında ruhsat ve eki projesine münasip olarak yapıldığına dair noter onaylı taahhütnameyi yapı kullanma İzni Amirliğine vermesi istenir. Teknik raporlarla taahhütname verildikten sonra yapı için Genel İskan Raporu düzenlenir.

Bu İşlemin Mali Külfeti Ne Kadardır?

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye bağlı değildir. Lakin, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğüne gerekeceğinden tashih için tapu harç ödemesi ödenir. Ek olarak bir döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

Yapı Kullanma İzni Nasıl Alınır?

Genel iskan raporu düzenlenmiş binalardaki bağımsız parça sahipleri 3 adet tapu fotokopisi ile Belediye İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Amirliğine başvurarak yapı kullanma izni harçlarını emlak vergisi ve katılım paylarını ödeyerek, vergi dairesinden ilişiğini keserek kendi bağımsız bölümü için yapı kullanma izin evrakı alabilir. Yapı kullanma izni hakkında kuruluşlara başvurarak su, elektirik ve telefon abonelikleri de yaptırılabilir.

Önemli Uyarı:Yapı kullanma izni olmayan yapı, bina ve binadaki bağımsız bölümlere su, elektirik ve telefon bağlantısı yapılamaz.

İskan Raporu Alınırken Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Dilekçe

2. Temel vizesi (İlçe Belediyelerden)

3. Kanal Bağlantı Vizesi

4. Vergi İlişik Kesme Belgesi (Her bağımsız kısım için)

5. Ön ve arka cephenin 13x18 ebadında ikişer fotoğraf

6. Isı Yalıtım Vizesi (İlçe Belediyelerden)

7. Toprak Vizesi (İlçe Belediyelerden)

Emlak Mimar