İngilizce mimarlık terimleri

Mimarlık, binaları tasarlama ve kurma sanatı olup, İngilizce’de Architecture olarak adlandırılır. Mimarların İngilizce’ye hakim olması zorunluluk haline gelmiştir.

 
 

Mimarlık

Mimarlık terimleri nelerdir?

Mimarlık; binaları tasarlama ve kurma sanatıdır. Kişilerin yaşamasını kolaylaştırmak adına, yapılacak olan yapının zemin özelliklerine uygun proje çizer. Bu projede yaşayacak kimselerin istedikleri doğrultusunda tasarımı gerçekleştiren meslek dalına mimarlık denir.

Mimarlık ve Yapı sözlüğü olarak Doğan Hasol’un, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları’ndan çıkarmış olduğu bir sözlük var olan. 1993 senesinde çıkan Mimarlık ve Yapı Sözlüğü, Fransızca, İngilizce ve Türkçe mimari terimlere yer veriyor.

İngilizce mimarlık terimlerine şu örnekleri gösterebiliriz:

TÜRKÇE İNGİLİZCE

Mimar Architect

Mimari Architecture/Architectural

Mimarlık Architecture

Mimari Plan Architectural Plan

Mimari Proje Building Project /Architectural Design

Mimari Tarzı Style of Architecture

Mimar Gönyesi Goniometer

Mimarlığa ait Architectonic

Mimar Mühendis Architectural Engineer

İç Mimar Interior Designer

Mimari Planlama Architectural Planning

Mimarlık Bilimi Architectonic/Architectonics

Mimarlık Bürosu Drawing Office

Baş Mimar Master Builder/Chief Designer

Açık Mimari Open Architecture

İç Mimarlık Interior Design

Mimarlık Danışmanı Consulting Architect

Mimarlık Diplomasi Diploma in Architecture

Bahçe Mimari Landscape Gardener

CUA Mimarisi Consulting Architect

Klasik Mimari Classical Architecture

Peyzaj Mimari Landscape Architect

Mimarın aldığı ücret Architect's fee

Danışman Mimar Consulting architect

Yardım eden Mimar Assistant Architect

Fonksiyonel Mimari Functional Architecture

Gemi inşaat mimari Naval architect

Roman mimari tarzı Romanesque

Mikro Kanal Mimarisi Micro Channel Architecture

Bölüm İçerik Mimarisi Document Contents Architecture

Dor Mimari Tarzı Doric

Birleşik Belge Mimarisi Compound Document Architecture

Açık Sistemler Mimarisi Open Systems Architecture

Sistem Uygulama Mimarisi Systems Application/Architecture ( SAA )

Belge Değiş Tokuş Mimarisi Document Interchange Architecture

Eski Mimari Yapıları Koruma Architectural Conservation

Teknik yönden mimarlığı andıran Architectonic

Açık Sitem Bağlantısı Mimari Open Systems Interconnection/Architecture

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Turkish Union of Chambers of Engineers and Architects

Klasik mimari tarzda cephedeki Attic

kat yada süslü duvar

Emlak Mimar