İmar Barışı - Kitap

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları...

 
 

Blog

3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesine göre; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara veya e-Devletteki Yapı Kayıt Sistemine 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesin düzenlenebilir.

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları kitabı hakkında genel bilgiler

Yapı Kayıt Belgesini alan yapılara, talep halinde geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir, bu yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

Ayrıca, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir.

Düzenlendiği imar mevzuatına aykırı yapılara, kentsel dönüşüm uygulamasına veya yapının yeniden yapılmasına kadar geçici bir dokunulmazlık kazandırması nedeniyle Yapı Kayıt Belgesi hukuki olarak bir imar affı niteliğindedir. Bu yapıların depreme dayanıklılığı ise malikin sorumluluğundadır.

Eserde, İmar Kanunu'na eklenen geçici madde çerçevesinde, imar barışına ilişkin başvuru süreci basamak basamak ve detaylı olarak incelenmektedir.

İmar Barışı Kitabının Bölümleri

  • İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPI KAVRAMI VE İMAR MEVZUATINA AYKIRI OLAN/OLMAYAN YAPILAR
  • İMAR MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNİN AMAÇLARI
  • YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
  • YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNİN SONUÇLARI HAZİNEYE VE BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ YAPILARA YAPI KAYIT BELGESİ ALINMASI
  • YAPI KAYIT BELGESİ DÜZENLENEMEYECEK YAPILAR
  • SORUMLULUK VE DENETİM
  • YAPI KAYIT BELGESİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER

İmar Barışı Başvuru Süreci ve Sonuçları

Yazar: Prof. Dr. Halil Kalabalık

Kasım 2018 / 1. Baskı / 280 Syf.

Yayınevi: Seçkin Yayıncılık

Emlak Mimar