İlk kez emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi, Türkiye sınırı içerisinde yer alan tüm taşınmaz mallar için ödeniyor. Peki, ilk kez emlak vergisi nasıl ödenir?

Sözlük

Emlak vergisi, Türkiye sınırı içinde yer alan bütün taşınmaz mallar için ödeniyor. Bu vergiyi gayrimenkul sahipleri ödemek zorunda oluyor. Vergi senede iki taksit durumunda ödeniyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması durumunda bu değişikliklerin vuku bulduğu, benzer maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı durumda ise bu hale bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

b) Dört senede bir yapılmış olan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe senesi itibariyle başlar.

Buna göre, geçtiğimiz yıl taşınma mal satın alan kimseler bu yıl ilk vergi borcunu ödemek zorunda oluyor. Peki, ilk kez emlak vergisi nasıl ödenir?

Geçtiğimiz yıl taşınmaz satın alan ve sene sonuna kadar beyanname veren kimseler, bu yıl ilk vergilerini ödüyor. Vergi ödemeleri taşınmaz mülkün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor.

Emlak Mimar