İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?

Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenen çevre temizlik vergisin mükellefi kimdir? İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder?

 
 

Sözlük

Çevre temizlik vergisi, Belediye Gelirleri Yasasına göre ödeniyor. Belediyenin sunduğu çevre temizlik hizmeti için ödenen bu vergi yalnız konut ve işyerleri için ödeniyor. Arsa ve araziler için çevre temizlik vergisi ödenmiyor.

Konutlarda su faturasına yansıtılan bu verginin işyerleri için belediyede ödenmesi gerekmekte. Peki, işyeri çevre temizlik vergisini kim öder?

İşyeri çevre temizlik vergisini, işyeri sahibi değil, işyerini kullanan kimse ödemekle mükellef oluyor. Dolaylı olarak işyerinde eğer kiracı var ise, kiracılar çevre temizlik vergisinin mükellefi oluyor.

İşyerleri ve diğer halde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer biçimde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışarısındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacak.

Büyükşehir belediyeleri dışarısındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışarısındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıdaki bölümde yer alıyor:

İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder? - emlakmimar.com

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

2464 sayılı yasanın mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak.Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıdaki bölümde yer alıyor:

İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder? - emlakmimar.com

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2464 sayılı yasanın mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer almakta olan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almakta olan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye ya da yarısına kadar artırmaya yetkilidir." hükmü yer almakta.

Bu hükmün vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer halde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içerisinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde yüzde elli indirimli olarak uygulanacak.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.

İşyeri çevre temizlik vergisini kim öder? - emlakmimar.com

Emlak Mimar