İç mimarlık

Bir mimari mekânın içinde, kullanıcılara işlevsel, yapısal ve estetik ölçütlere göre en uygun tasarımı sunmak için çözümler üreten meslek dalıdır. Mimarlık, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okutulurken; iç mimarlık bölümleri genellikle güzel sanatlar fakültelerinin kapsamındadır. Türkiye’de hangi üniversitelerin iç mimarlık bölümleri var? İşte cevabı...

 
 

Mimarlık

İç mimarlık nedir?

İç mimarlık bir yandan güzel sanatların gerektirdiği plastik değerleri içeren, estetik bilgi ile yoğrulmuş, diğer yandan mimarlığın bina olgusuyla ilişkilendirilen bir konumda da yer alır. İç mimarın bir bina içerisinde yer almakta olan mekânların hacim ve yüzeylerini değerlendiren bir boyutta konuya yaklaşmasının yanında, yapı sistemleri, fiziki çevre kontrolü, aydınlatma, ergonomi, ısıtma, gibi mekân konforu konularında da bilgili olması gerekir. Bu açıdan bakıldığı zaman mekânı kullanan insanların yaşam kalitesini ve konforunu öne çıkartan tanımlı mekânların, tanımlı işlevlerle, kullanıcı için biçimlendirilmesi ve tasarlanması mesleğin temel amaçlarındandır.

İç mimar ne iş yapar?

İç mimar, mekân organizasyonuna yeni ve iktisadi çözümler getirmek gayesi ile tasarımlar yapar. Bir meslek adamı olarak, insan-donanım-mekân problemlerini alışılmış biçim ve ölçülendirmelerin ötesinde temel verileri ele alarak, tekrar, günümüz ve gelecek kaygısı ile araştırır. Malzeme ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, mekân ve donanım tasarımlarında kullanır. İç mimarların hizmet ettikleri alanlar genel açıdan söyle sıralanabilir :

Mekân tasarımının ilk aşamalarından, etütlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) prosesi gerçekleştiren ekip içerisinde yer bulur. Mekâna özgü mobilyaların (donanımların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.

İç mekânın tekrar düzenlenmesine, yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veyahut eski işlev dışında yeni işlev kazandırılacak yapıların iç mekânlarında öngörülen yeni işlevi, insanin yasam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

Kültür kalıtı 3802 tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekânları ve bu mekânlarda yer almakta olan öğelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yapar. Geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına böylelikle aracı olmak iç mimarın çalışma alanı içindedir.

İç mimar olmak için gereken özellikler nelerdir?

Uluslararası İç Mimarlar Federasyonu’nun (IFI) iç mimarlık alanında çalışacak olan insanların sahip olması gerekli olan özellikler olarak benimsediği temel özellikler : iç mekânların işlevsel ve nitelikli olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve yaratıcılığını katarak çözen; iç mekânı tasarlayan, tasarım analizi yapan, şantiye denetimi, yapı sistemleri, estetik, iç mekâna ilişkin yapı bilgisi, donatı, malzeme, donanım konusunda bilgi veren ve iç mekâna ilişkin çizim ve dokümanları hazırlamak üzere eğitim ve deneyimle donanmış olmalarıdır.

İç mimarlığın tarihçesi nedir?

İç mimarlık hem sektör aynı zamanda eğitim alanlarında 20. asrın başında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurumsallaşmıştır. Dünya’ya yayılan bu meslek, özünde güzel sanatlar ve süsleme (dekoratif) sanatlarının bir doğal gelişimi ve mimarlığın odaklanan özel alanı olarak yapılandırılmış ve uzmanlaşarak gelişmiştir.

Türkiye'de iç mimarlık eğitimi ne zaman başladı?

Mimarlık, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okutulurken; iç mimarlık bölgeleri genel olarak güzel sanatlar fakültelerinin kapsamındadır

Türkiye’de iç mimarlık konusunda eğitim her şeyden önce 1925 senesinde, bugünkü adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan, Sanayi-i Nefise Mektebi’nde başlamıştır. 1976 senesinde 17 Haziran,1938 Tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık hakkında kanun ile 27 Ocak, 1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanuna dayanarak TMMOB çatısı altında kurulan İç Mimarlar Odası ise halen hizmet vermektedir.

İç mimar olabilmenin koşulları nelerdir?

Türkiye'de ‘içmimar’ ünvanını alabilmek için bir üniversitenin 4 senelik eğitim veren bir iç mimarlık lisans programından mezun olmuş olmak ve T.M.M.O.B İçmimarlar Odası'na kayıt olmak gerekir. Ek olarak bu konuda ihtisaslaşmak isteyen meslek insanları için master, doktora/sanatta yeterlik eğitimi veren enstitülerin programları da bulunur. Çağımızda Türkiye’de devlet üniversitelerinden, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi , Kocaeli Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nin yanında çok vakıf üniversitesinin de katılımı ile 50 civarı kısımda iç mimarlık lisans ve lisansüstü eğitimi verilir

Ünlü Türk iç mimarlar kimler?

Ahmet Güneş, Kerim Çarmıklı, Zeynep Fadıllıoğlu, Emre İzer, Hakan Helvacıoğlu, Tunç Yetenek, Burak Özcan, Eren Yorulmazer, Şafak Çak, Mahmut Anlar, Hülya Döşer, Dara Kırmızıtoprak, Hasan Mingü, Eren Talu ve Mustafa Toner, Türkiye’deki ünlü iç mimarlardan birkaçıdır...

İç Mimarlık Bölümü olan üniversiteler hangileridir?

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre İç Mimarlık Bölümü olan üniversitelerin adları, taban ve tavan puanları ve kontenjanları şöyle;

İç mimarlık - emlakmimar.com

Emlak Mimar