Her daireye 1 otopark zorunluluğu 2019'a ertelendi

Her daireye 1 otopark zorunluluğu getiren yeni otopark yönetmeliğinin yarın yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Ancak yönetmeliğin yürürlüğü 2019'a ertelendi..

 
 

Sözlük

22 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni otopark yönetmeliğinin yarın yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Lakin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde Farklılık Yapılmasına İlişkin yönetmelik ile yürürlük tarihi değiştirildi.

İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan yeni otopark yönetmeliğinin yeni yürürlük tarihi ise 6 ay uzatılarak 1 Ocak 2019 oldu.

Bu tarih itibari ile yapılacak yapılara Yönetmelikte belirtilmiş esaslara göre otopark yerleri ayrılmadıkça yapı ruhsatı, bu otoparklar inşa edilip kullanıma hazır duruma getirilmedikçe yapı kullanma izni verilemeyecek.

Okullara otopark yapılabilecek

Yönetmelikte yapılan diğer farklılık ile artık okulların zemin altına otopark yapılabilecek.

Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin vermiş olduğu meydan, yeşil saha ve parklar hakkında kamu kurum ve kuruluşlarınca münasip görülebilen, bu kuruluşlara ait veyahut tahsisli taşınmazların bahçelerinde; toptan tabii ya da tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda bölüm ve genel otopark yapılabilmesine olanak sağlanıyor fakat Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç tutuluyordu.

Yönetmelik bünyesinde yapılmış olan yeni düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere bu kuruluşlara ait ya da tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tümüyle tabii ya da tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda otopark yapılabilecek.

Emlak Mimar