Hazine Müsteşarlığı borç üstlenimi yönetmelik değişikliği

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

Sözlük

Kamu yatırımı sözleşmeleri fesih bildirimine 30 gün sınırı getirildi.Düzenleme, Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Farklılık Yapılmasına İlişkin yönetmelik bünyesinde yer aldı.

Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik hükümleri şu biçimde sıralanıyor:

"6/3/2014 tarihli ve 2014/6217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenmi Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki halde değiştirilmiş, benzer maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Sözleşmenin feshine ilişkin olarak verilen fesih durumu bildiriminin bir örneği idare tarafından Müsteşarlığa bildirilir. Bildirim süresi borç üstlenim anlaşmasında kararlaştırılır ve otuz günü aşamaz.

Fesih durumu bildirimin şirket ya da kreditör tarafından düzenlendiği hallerde, ilgili mesela idare tarafından süresinde Müsteşarlığa iletilmemesi halinde, şirketin ve kreditörün Müsteşarlığa ilettiği durumu bildirimi örneği, idare tarafından gönderilmiş gibi sonuç doğurur."

Emlak Mimar