Hazine arazileri kiracılarına doğrudan satılabilecek

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine arazileri kiracılarına doğrudan satılabilecek..

 
 

Sözlük

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılmasına İlişkin Kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz mülklerin Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Farklılık Yapılmış olması Hakkında Kanuna ek madde eklendi.

Yasa gereğince, Hazineye ait tarım arazileri kiracılarına başvurmaları durumunda direkt 10 yıllığına kiralanabilecek, kiralama süresi sonuç kısmında yine talep etmeleri durumunda tarım arazilerini direkt satın alabilecek.

İmar planı bulunmayan veyahut imar planı içinde tarımsal amaca ayrılan Hâzineye ait tarım arazilerini minimum üç seneden beri tarımsal amaçla kullandığı 31 Aralık 2017 tarihinden önce Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru tarihinden itibaren kullanımlarının halen devam ettiği belirlenen kullanıcılardan ecrimisil borçları bulunmuyor olması koşuluyla, cari sene ecrimisil bedelinin yarısı üstünden on seneye kadar direkt kiralanabilecek.

Bugünden başlayarak altı ay içinde bu arazileri direkt kiralamak için başvuruda bulunanlar kanundan yararlanabilecek.

Kira süresi sonuç kısmında yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir yahut bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on senelik kullanımı müteakip kiracılarına direkt satılabilecek.

Bu arazilerin satışında 26 Nisan 2012 tarihinden itibaren belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde yer almakta olan araziler için bu yasanın 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer almakta olan araziler için ise 6292 sayılı yasanın Hâzineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanacak.

Emlak Mimar