Havza sınırı nedir?

Nehir havzalarında suyun ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanı, havza olarak tanımlanıyor. Peki, havza sınırı nedir?

 
 

Sözlük

Nehir havzalarında suyun ayrım çizgisinden denize aktığı noktaya, kapalı havzalarda ise suyun toplandığı nihai noktaya göre suyun toplanma alanı, havza olarak tanımlanıyor.

Havza bölümü ise bir ya da daha fazla havzanın ilgili yeraltı suları ve yüzeysel suları ile beraber oluşturduğu alan oluyor.

Havza yönetmeliği, 17 Ekim 2012 tarihinde 28444 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik oluyor.

Havza sınırları

Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak koruma alanı üst sınırından başlayarak yatay 700 m. genişliğindeki karasal alandır.

Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından başlayarak yatay 1000 m. genişliğindeki karasal alandır.

Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün yatay karasal alandır.

UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI

2000 m.- su toplama havza sınırı)

Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama planı kararlarına münasip olmalıdır. Sözkonusu bu alan içerisinde akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, tarıma dayalı sanayi mamülü depoları dahil akışkan nitelikli ürün depolarına ve benzeri kullanımlar gayesi ile yapılaşmaya, yeni kurulacak hiçbir endüstri kuruluşuna, bu yönetmelikle tanımlananlar dışında yeni iskana ve toplu konutlara izin verilmez.

Emlak Mimar