Haczedilemeyecek mallar nelerdir?

Haczedilemeyecek mallar, İcra ve İflas Kanunu kapsamında 82. maddede açıklanıyor. Peki, haczedilemeyecek mallar nelerdir?

 
 

Sözlük

Haczedilemeyecek mallar, İcra ve İflas Yasası dahilinde 82. maddede açıklanıyor. Bu madde gereğince haczedilemeyen mallar arasında borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları;

Borçlu bağ, bahçe yahut meyva ya da sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,

Borçlunun şekline münasip evi haczedilemiyor. Lakin kıymetinin fazla olması halinde, bedelinden durumuna münasip bir bölümü, ihtiyacını karşılayabilmesi amaçlı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılmakta

Kısmen haczedilebilenler:

Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veyahut tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir.

Ama haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden çok haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.

Emlak Mimar