Geçmiş yılların kira gelirleri için vergi ne zaman ödenir?

Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Metin Taş bugünkü yazısında "kira geliri elde etme" konusunu ele aldı. Taş yazısında "Geçmiş yılların kira gelirleri için vergi ne zaman ödenir?" sorusunu yanıtladı..

 
 

Emlak Haberleri

Kira gelirlerinde elde etme, tahsil esasına bağlıdır. Yani 2016 senesine ilişkin kira bedellerinin 2016 senesinde tahsil edilmiş olması durumunda, tahsil edilen kira değerleri 2016 yılının geliri sayılır.

Geçmiş senelerden kalan kira alacaklarından tahsilat yapılırsa, bu tahsilat, tahsilatın yapıldığı yılın hasılatı sayılır. Mesela 2015 yılının kirasının 2016 senesinde tahsil edilmesi durumunda, 2016 senesi geliri sayılarak 25 Mart akşamına kadar verilecek gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekiyor.

Kimi zamanlarda kiracı, gelecek yıllara ait kira bedellerini de peşin olarak öder. Peşin tahsil edilen gelecek yıllara ait kiralar, tahsil edildikleri yılın değil, ait olduğu yılın hasılatı sayılır ve bu hasılatın ilgili senelerde beyanı gerekmektedir

Mesela, 2016 senesi Nisandan sonraki ayda 01.05.2016-30.04.2018 tarihleri arasındaki iki senelik dönem için aylık 2.000 TL’den kiraya verilmiş olan gayrimenkulün iki senelik kirasının (48.000 TL) peşin tahsil edilmesi durumunda, kira bedelinin;

- 2016 senesine ilişkin olan 8 aylık kısmı (16.000 TL) 2016 yılının kira geliri olarak 1 - 25 Mart 2017 tarihinde,

- 2017 senesine ilişkin olan 12 aylık kısmı (24.000 TL) 2017 senesinin kira geliri olarak 1 - 25 Mart 2018 tarihinde,

- 2018 senesine ilişkin olan 4 aylık kısmı (8.000 TL) ise 2018 yılının kira geliri olarak 1 - 25 Mart 2019 tarihinde, beyan edilecek.

Bankadan ödenirse...

Takriben 9 sene önce yapılmış olan düzenleme ile elden kira ödeme devri kapandı. beşyüz lira ve üstündeki konut kiraları ile tutar sınırlaması olmaksızın işyeri kiralarının banka ya da PTT aracılığıyla ödenmesi gerekmekte. Kiranın banka yahut PTT’ye kiralayan adına yatırıldığı tarihte kira bedeli tahsil edilmiş sayılır.

Kira bedelinin kiralayan (mal sahibi) adına icra dairesine yatırılması halinde ise kiralayanın bilgisi olması koşulu ile kiranın ödendiği tarihte, kira bedeli tahsil edilmiş sayılır. Kira, kiralayanın onayı ve bilgisi olmadan yatırılmışsa, icra dairesi kiralayana yazı ile tebliğ eder. Bu halde kira bedeli kiralayanın haberdar olduğu tarihte tahsil edilmiş sayılıyor.

Beyan edilmezse ne olur?

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez yahut eksik beyan edilirse, konut kira geliri istisnasından yararlanılamaz.

Beyan edilmesi gerekli olan kira gelirinin bildirilmemesi durumunda, mükellef adına iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir ve kira geliri takdir komisyonunca takdir edilir.

Takdir edilen gelir üstünden, gelir vergisi ile verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Ek olarak, gecikilen her ay için yüzde 1.40 oranında gecikme faizi talep edilir.

Bu biçimde tahakkuk eden vergi, ceza ve gecikme faizi, tahakkuk tarihi itibarıyla bir ay içerisinde ödenir. Ödenmediği halde, vergi dairesince, geciken her ay için (ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır) ek olarak yüzde 1.40 oranında gecikme zammı hesaplanmak suretiyle cebren tahsili yoluna gidilir.

Milliyet/Uzmanpara

Emlak Mimar