Gaibin mirası kime kalır?

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan kimseler hakkında gaiplik kararı veriliyor. Peki, gaibin mirası kime kalır?

 
 

Sözlük

Medeni Kanun gereğince, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan ya da kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık var ise, hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üstüne mahkeme bu kişinin gaipliğine karar verebiliyor.

Yetkili mahkeme, kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri; eğer Türkiye’ de hiç yerleşmemişse nüfus siciline kayıtlı olduğu yer; böyle bir kayıtta yoksa anasının veyahut babasının kayıtlı bulunmuş olduğu yer mahkemesi oluyor.

Peki, miras kaldığını düşünelim. Bu halde gaibin mirası ne olur? Gaibin mirası kime kalır?

Gaibin mirası..

Hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimsenin mirasçıları yahut mirasında hak sahibi olan kişiler, tereke malları kendilerine teslim edilmeden önce bu malları ilerde ortaya çıkabilecek üstün hak sahiplerine veyahut gaibin kendisine geri vereceklerine ilişkin güvence göstermek zorundadırlar.

Bu güvence, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma halinde beş sene, uzun zamandan beri haber alınamama halinde onbeş sene ve her hâlde en fazla gaibin yüz yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir.

Beş sene, tereke mallarının tesliminden; onbeş sene, son haber tarihinden başlamak suretiyle hesaplanır.

Gaibe düşen miras

Ortada bulunmayan ve mirasın açıldığı anda sağ olup olmadığı ispat edilemeyen mirasçının miras payı resmen yönetilir.

Mirasın açıldığı anda ortada bulunmayanın sağ olmaması hâlinde onun miras payı kendilerine kalacak olanlar, gaipliğe ilişkin sürelere ve usule uyarak o kimsenin gaipliğine karar verilmesini ve miras payının kendilerine teslimini isteyebilirler.

Miras payının teslimi, gaipliğine karar verilen kimsenin mirasının mirasçılara teslimine ilişkin kurallara tâbidir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakanasiklopedisi.com

Emlak Mimar